Zarządzający funduszem

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zatrudnia wykwalifikowane osoby, które podejmują decyzje dotyczące lokat inwestycyjnych funduszy. Funduszem może zarządzać jedna osoba lub grupa osób. W określonych przypadka TFI może zlecić zarządzanie portfelem funduszu zewnętrznej firmie. Lista osób zarządzających funduszami publicznymi Investors TFI jest dostępna na stronie internetowej, w przypadku funduszu Investor Private Equity FIZ towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem Domowi Inwestycyjnemu Investors.