Złoto

Uniwersalna waluta, która od kilku tysięcy lat przechowuje wartość majątku, szczególnie w dobie wszelkich kryzysów. Jest to podstawowa funkcja złota w ekonomii. Ilość wydobytego złota jest relatywnie stała i nie można jej gwałtownie zwiększyć, w odróżnieniu od walut papierowych, takich jak dolar, euro, jen, których dodruk powoduje ich stałą dewaluację. Dzięki trwającej od dekady hossie, jest też jedną z najbardziej zyskownych lokat inwestycyjnych w ostatnich latach. Ekspozycję na rynek złota daje subfundusz Investor Gold Otwarty oraz fundusz Investor Gold FIZ.