Zysk kapitałowy

Wzrost wartości kapitału, np. w wyniku wzrostu cen posiadanych papierów wartościowych na giełdzie, jednostek funduszy, różnic kursowych walut, cen nieruchomości lub innych aktywów. Zysk może być określony nominalnie, np. w PLN lub procentowo. Przeciwieństwem zysku jest strata.