Przed dokonaniem inwestycji ustal kilka reguł, którymi będziesz się kierował. Pomoże Ci to dokonać świadomego wyboru funduszy do portfela.

Ocena perspektyw rynkowych

Ocena perspektyw rynkowych

Analizując fundusz, poznaj też charakterystykę rynku na którym lokuje środki i ocenę jego perspektyw, choćby w formie śledzenia komentarzy rynkowych. Pamiętaj, że rynki kapitałowe są cykliczne i po okresach wzrostu następują spadki, a potem znowu wzrosty, zatem warto być na bieżąco.

Historyczne zyski nie są gwarancją na przyszłość

Historyczne zyski nie są gwarancją na przyszłość

Warto patrzeć na osiągnięte w przeszłości wyniki funduszu, szczególnie w perspektywie wielu lat. Nie można jednak ulegać złudzeniu, że powtórzą się tylko te najlepsze. Zastanów się co zrobisz, gdy osiągniesz zakładany poziom zysku, a co gdy pojawi się strata?

Opłaty manipulacyjne

Opłaty manipulacyjne

Wybierz najtańszy kanał za pośrednictwem którego będziesz inwestować. Opłaty manipulacyjne już na starcie inwestycji obniżają jej rentowność. Najczęściej transakcje przez internet są zwolnione z opłat, np. w Investor Online.

Nie ma drogi na skróty bez ryzyka

Nie ma drogi na skróty bez ryzyka

Przyjmij, że stopa zwrotu wolna od ryzyka to taka, którą możesz otrzymać na bonach i obligacjach Skarbu Państwa. W tym wypadku masz stabilny i przewidywalny wzrost wartości kapitału. Dwucyfrowe zyski w skali roku są zawsze obciążone ryzykiem i wahaniami wartości.

Horyzont inwestycyjny

Horyzont inwestycyjny

Na ile czasu możesz „zamrozić” pieniądze, które zainwestujesz? To powinien być Twój horyzont inwestycyjny dla funduszy obciążonych ryzykiem istotnych wahań wartości.

Krok po kroku, ale systematycznie

Krok po kroku, ale systematycznie

Jeżeli zaczynasz przygodę z inwestowaniem albo nie jesteś pewny swojego wyboru, wpłacaj systematycznie mniejsze kwoty, np. w ramach programu inwestycyjnego. Pozwoli Ci to kupować jednostki funduszu po różnych wycenach, a zatem uśrednisz koszt ich nabycia w długim terminie.

Dywersyfikacja portfela

Dywersyfikacja portfela

Staraj się w miarę możliwości mieć różne fundusze w portfelu. Chodzi o to, żeby zależność między ich wynikami była niska, co w długim terminie da Ci większą stabilność wyników.

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Warto korzystać z wiedzy i opinii znajomych, ale zawsze sprawdź samodzielnie dokument funduszu, czyli Kluczowe Informacje dla Inwestora, opisujący cel i politykę inwestycyjną, poziom ryzyka, pobierane opłaty oraz historyczne wyniki funduszu. Jest to 2-stronicowy dokument prawny, a nie reklamowy.