Statuetka Byka i Niedźwiedzia dla Najlepszego TFI w 2013 roku trafiła w ręce Investors TFI

Nagroda dla Najlepszego TFI podsumowuje sukcesy, jakie osiągneliśmy w 2013 r. Dzięki skompletowaniu doskonałego zespołu zarządzających nasze otwarte fundusze akcji i mieszane znalazły się w ścisłej czołówce zestawień stóp zwrotu osiągniętych w ubiegłym roku. Zdajemy sobie sprawę, że otrzymane ostatnio wyróżnienia to przede wszystkim zobowiązanie do ciężkiej pracy w przyszłości. Zrobimy wszystko, by również w przyszłym roku i kolejnych latach nasi klienci mieli powody do zadowolenia. Zbigniew Wójtowiczprezes zarządu Investors TFI

Statuetka Byka i Niedźwiedzia przyznawana przez Gazetę Giełdy PARKIET dla Najlepszego TFI w tym roku trafiła do Investors TFI. Podczas uroczystej gali, która 19 marca br. odbyła się w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dodatkowo nagrodę "Złoty Portfel" odebrał Maciej Chudzik, który tydzień wcześniej nagrodzony został również przez Analizy Online.

Bardzo dobre wyniki osiągane przez Investors TFI zostały dostrzeżone przez media. Forbes w opublikowanym w marcu Rankingu Funduszy* w dwóch kategoriach spośród czterech ocenianych przez miesięcznik umieścił fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI na pierwszym miejscu - Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego. W pozostałych dwóch kategoriach uplasowaliśmy się na miejscu trzecim - Investor Akcji oraz czwartym - Investor Top 25 Małych Spółek.

Z kolei w rankingu Rzeczpospolitej** zajęliśmy pierwsze miejsce w trzech z szcześciu kategorii, a w czwartym przypadku uplasowaliśmy się na pozycji drugiej.

Docenieni zostali też zarządzający w Investors TFI. Macej Chudzik, zarządzający w Investors m.in. funduszami mieszanymi otrzymał od Gazety PARKIET nagrodę "Złoty portfel" za najwyższą stopę zwrotu osiągniętą przez fundusz Investor Zrównoważony w 2013 roku.

Sukces Macieja Chudzika nagrodziły też Analizy Online, które przyznały mu nagrodę  "Alfa 2013" aż w dwóch kategoriach - funduszy zrównoważonych oraz stabilnego wzrostu.

Łukasz Hejak, zarządzający Investor Top 25 Małych Spółek orzymał od dziennika finansowego Puls Biznesu tytuł Mistrza Akcji 2013*** za stopę zwrotu wypracowaną w 2013 r. przez Investor Top 25 Małych Spółek. Ten sam dziennik docenił też Jarosława Niedzieleewskiego.

* Forbes, wydanie 3/2014 (wg. założeń metodologii przyjętej dla poszczególnych rankingów)
** Rzeczpospolita z dnia 16 stycznia 2014 r. (wg. założeń metodologii przyjętej dla poszczególnych rankingów)
*** Puls Biznesu z dnia 10 stycznia 2014 r.
**** Puls Biznesu z dnia 8 stycznia 2014 r.

                                       

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w najlepszych funduszach w swojej kategorii? Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabrezpieczenia Emerytalnego realizują zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR TOP 25 MAŁYCH SPÓŁEK

KUP INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

KUP INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO