Fundusze Investors znów wśród najlepszych!

Zbigniew Wójtowicz,
Prezes Zarządu
Zbigniew Wójtowicz, Prezes Zarządu
Zdajemy sobie sprawę, że otrzymane ostatnio wyróżnienia to przede wszystkim zobowiązanie do ciężkiej pracy w przyszłości. Zrobimy wszystko, by również w przyszłym roku i kolejnych latach nasi klienci mieli powody do zadowolenia. Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu Investors TFI

Aż trzy fundusze Investors zostały nagrodzone statuetkami Alfa przyznawanymi przez Analizy Online najlepszym funduszom inwestycyjnym. Dodatkowo Investors TFI zostało wyróżnione w kategorii najlepszych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Tym samym Investors TFI drugi rok z rządu otrzymało wyróżnienia za dobre wyniki zarządzanych funduszy.


Nagrody Alfa przyznawane są przez niezależny ośrodek analityczny Analizy Online w jedenastu kategoriach – dziesięć z nich otrzymują najlepsze fundusze inwestycyjne, a jedenastą najlepsze TFI. W 2015 roku trzy statuetki Alfa trafiły do Investors TFI, które tym samym zdobyło najwięcej wyróżnień spośród wszystkich krajowych towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Statuetki Alfa otrzymały:

Statuetki Alfa otrzymały:

Maciej Chudzik, Zarządzający
Maciej Chudzik, Zarządzający

Wszystkimi trzema funduszami zarządza Maciej Chudzik. Warto przy tym podkreślić, że Investor Zrównoważony i Investor Zabezpieczenia Emerytalnego zostały wyróżnione nagrodami Alfa również w 2014 roku, a Maciej Chudzik otrzymał rok temu nagrodę Złoty Portfel przyznawaną przez Gazetę Parkiet dla najlepszego zarządzającego funduszem zrównoważonym.

Samo Investors TFI w ocenie Analiz Online znalazło się wśród trzech najlepszych polskich Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych 2014 roku. Tym samym po raz kolejny potwierdzona została wysoka efektywność Investors jako firmy zarządzającej funduszami – w ubiegłym roku tytuł Najlepszego TFI przyznała Towarzystwu Gazeta Parkiet.Komentarz video Macieja Chudzika dla Analiz Online

Więcej

Więcej informacji o zwycięzcach można znaleźć na stronie Analiz Online

Nagrody Alfa 2014

 

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w najlepszych funduszach w swojej kategorii? Investor Akcji, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabrezpieczenia Emerytalnego realizują zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR AKCJI

KUP INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

KUP INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO