Investor Akcji, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego kolejny rok z rzędu znalazły się w czołówce przygotowywanych przez specjalistyczne media zestawień oceniających wyniki funduszy inwestycyjnych. Dobre wyniki funduszy Investors dostrzegły dzienniki Parkiet, Puls Biznesu i Rzeczpospolita, miesięcznik Forbes oraz Analizy Online

W przygotowanym przez Puls Biznesu zestawieniu* Investor Zrównoważony, ze stopą zwrotu 6,5%, zajął pierwsze miejsce w gronie funduszy zrównoważonych. Warto przy tym podkreślić, że kolejny w zestawieniu fundusz zanotował 2% straty. Investor Akcji oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego sklasyfikowane zostały na drugich miejscach w swoich grupach porównawczych.

Z kolei w zestawieniu przygotowanym przez dziennik Rzeczpospolita Investor Akcji znalazł się na pierwszym miejscu w swej kategorii, a Investor Zrównoważony został uznany za jeden z tych, które zdominowały grono funduszy mieszanych.** Doskonałe wyniki Investor Zrównoważony zaowocowały  też nagrodą „Złoty Portfel” przyznaną w marcu 2016 r. przez Gazetę Parkiet. Było to już drugie wyróżnienie tego typu dla funduszu.

Investor Akcji, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego znalazły się w gronie liderów w swoich kategoriach w rankingu przygotowanym przez ekspertów miesięcznika Forbes.*** Ranking zbudowany został na podstawie wyników za rok, trzy oraz pięć lat kalendarzowych zakończonych 31 grudnia 2015 r.

Wyróżniające na tle konkurencji wyniki subfunduszy Investors dostrzegły też Analizy Online. Investor Akcji, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego znalazły się w gronie funduszy z najwyższymi ocenami ratingowymi oceniającymi 12- i 36 miesięczną stopę zwrotu na koniec grudnia 2015 r.**** Co więcej, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego nominowane zostały do nagrody Alfa przyznawanej najlepszym funduszom inwestycyjnym w poszczególnych kategoriach. Warto przypomnieć, że oba subfundusze są dwukrotnymi laureatami nagród Analizy Online.

Wszystkie trzy subfundusze Investors od dłuższego czasu utrzymują się w ścisłej czołówce w swoich grupach porównawczych. Dzięki dobrym wynikom zarządzania zdobyły one nagrody Alfa przyznawane przez Analizy Online, a Investors TFI znalazło się w gronie najlepszych TFI w rankingach Gazety Parkiet, Analiz Online oraz Rzeczpospolitej.*****
* „Zarządzający nie zasłużyli na owacje”, Puls Biznesu z 11 stycznia 2016 r.
**„Które fundusze wybierać, a jakich lepiej unikać”, Rzeczpospolita z 14 stycznia 2016 r.
***http://www.forbes.pl/rating-funduszy-kto-chce-czekac-ten-straci,artykuly,203072,1,1.html
**** „Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela” http://www.analizy.pl/fundusze/wiadomosci/19501/najlepsze-z-najlepszych--fundusze-do-budowy-portfela.html
*****„Nowy zwycięzca i starzy znajomi”, Rzeczpospolita z 22 października 2015 r.

 

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w najlepszych funduszach w swojej kategorii? Investor Akcji, Investor Zrównoważony oraz Investor Zabrezpieczenia Emerytalnego realizują zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR AKCJI

KUP INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

KUP INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO