Investors TFI zwycięzcą rankingu Rzeczpospolitej

Investors TFI zostało najlepszą firmą zarządzającą funduszami w corocznym rankingu publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita. O zwycięstwie zdecydowały zarówno doskonałe wyniki funduszy mieszanych, jak i dobre rezultaty wypracowane przez fundusze instrumentów dłużnych.

Ranking Rzeczpospolitej powstaje na podstawie oceny wyników funduszy inwestycyjnych osiąganych w perspektywie 6 miesięcy, roku, 3 i 5 lat. Dziennik przyznaje punkty za wyniki osiągane w grupach funduszy akcji polskich, akcji małych i średnich spółek, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji oraz gotówkowych i rynku pieniężnego. Fundusze Investors uplasowały się na pierwszym pod względem wypracowanej stopy zwrotu w grupach funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu oraz w czołówce zestawień funduszy rynku pieniężnego i obligacyjnych. To kolejny rok bardzo dobrych wyników inwestycyjnych. W ubiegłorocznej edycji rankingu Investors TFI uplasowało się na drugim miejscu.

Dobre wyniki funduszy Investors TFI powodują, że od dłuższego czasu utrzymujemy się w gronie liderów firm zarządzających nie tylko w zestawieniach przygotowywanych przez Rzeczpospolitą, ale również Gazetę Parkiet oraz Analizy Online. Wyniki inwestycyjne znajdują odzwierciedlenie w napływie nowych środków do funduszy Investors. W ciągu ostatnich dwóch lat Klienci wpłacili do nich miliard złotych netto.

5-GWIAZDKOWE ROZWIĄZANIA

WIĘCEJ O INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY I INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

ATRAKCYJNA ALTERNATYWA DLA LOKATY BANKOWEJ

WIĘCEJ O INVESTOR PŁYNNA LOKATA

OCHRONA PRZED INFLACJĄ

WIĘCEJ O INVESTOR OBLIGACJI

 

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w najlepszych funduszach w swojej kategorii? Fundusze otwarte Investors realizują zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KUP INVESTOR ZRÓWNOWAŻONY

KUP INVESTOR ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

KUP INVESTOR OBLIGACJI

KUP INVESTOR PŁYNNA LOKATA