Analizy Online przyznały Investors TFI nagrodę Alfa 2017 dla najlepszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Nagrodami Alfa wyróżnione zostały też subfundusze Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Investor Obligacji.

Analizy Online przyznają nagrodę Alfa dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, którego portfel funduszy został najwyżej oceniony przez analityków firmy. W tym roku subfundusze Investors TFI, jako jedynego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, były nominowane do nagrody Alfa we wszystkich czterech segmentach funduszy ocenianych przez Analizy Online:

  • akcji polskich – Investor Top 25 Małych Spółek,
  • mieszane – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
  • dłużne – Investor Obligacji,
  • gotówkowe i pieniężne – Investor Płynna Lokata.

Alfę 2017 zdobyły Investor Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Investor Obligacji. Dodatkowo Investor Płynna Lokata został wyróżniony, jako jeden z trzech najlepiej sprzedających się funduszy minionego roku. Warto też zauważyć, że Investor Zabezpieczenia Emerytalnego jest jedynym subfunduszem w segmentach funduszy akcji i mieszanych, który był nominowany do nagrody Alfa we wszystkich pięciu jej edycjach i jedynym, który nagrodę zdobył czterokrotnie (Alfa 2013, 2014, 2016 i 2017).

Bardzo dobre wyniki funduszy Investors TFI powodują, że od dłuższego czasu utrzymujemy się w gronie liderów firm zarządzających w zestawieniach przygotowywanych przez Rzeczpospolitą, Gazetę Parkiet oraz Analizy Online. Wyniki inwestycyjne znajdują odzwierciedlenie w napływie nowych środków do funduszy otwartych Investors.
W 2017 roku pozyskaliśmy netto 2,7 mld zł, a liczba uczestników naszych funduszy przekroczyła 100 tys.