Investors TFI potwierdziło pozycję lidera w rankingu Rzeczpospolitej

Po raz trzeci z rzędu najlepszą krajową firmą zarządzającą funduszami w corocznym rankingu dziennika Rzeczpospolita zostało Investors TFI. O zwycięstwie zdecydowały bardzo dobre wyniki osiągnięte przez fundusze Investors w większości grup porównawczych uwzględnionych w zestawieniu.

Ranking Rzeczpospolitej powstaje na podstawie oceny wyników funduszy inwestycyjnych osiąganych
w perspektywie 6 miesięcy, roku, 3 i 5 lat. Dziennik przyznaje punkty za wyniki osiągane w grupach funduszy: akcji polskich, akcji małych i średnich spółek, zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji korporacyjnych, papierów dłużnych, obligacji skarbowych oraz gotówkowych i rynku pieniężnego. W zdecydowanej większości tych grup fundusze Investors znalazły się wśród liderów zestawienia.

Rzeczpospolita z dnia 25 października 2018 r.

Pierwsze miejsce Investors TFI w rankingu Rzeczpospolitej potwierdza utrzymującą się od wielu lat wysoką efektywność funduszy pod marką Investors. Dzięki ich bardzo dobrym wynikom, również w poprzednich dwóch edycjach rankingu gazety, znaleźliśmy się na czele zestawienia. Wcześniej, w 2015 r., uplasowaliśmy się na miejscu drugim. Co więcej, dzięki wyróżniającym się na tle rynku stopom zwrotu zarządzanych funduszy, zostaliśmy najlepszym krajowym TFI w rankingu Analiz Online (w 2018 r.) oraz Gazety Parkiet (w 2014 i 2017 r.) Wyniki inwestycyjne znajdują odzwierciedlenie w napływie nowych środków do funduszy Investors. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (zakończonych 30 września 2018 r.) klienci powierzyli nam ponad 2,7 mld zł.
 

Źródło: Analizy Online, wyceny z dnia 28 września 2018 r., średnie dla subfunduszy detalicznych FIO i SFIO.