Investors TFI najlepszą firmą zarządzającą funduszami inwestycyjnymi 2018 roku

  • Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet uznała Investors TFI za Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2018 roku.Wcześniej tytuł Najlepszego TFI minionego roku przyznały nam Analizy Online i Rzeczpospolita.
  • Dzięki bardzo dobrym wynikom funduszy Investors od lat plasujemy się w ścisłej czołówce krajowych firm zarządzającychaktywami w zestawieniach przygotowywanych przez wszystkie najważniejsze podmioty oceniające rynek funduszyinwestycyjnych.
Przyznawana przez Gazetę Giełdy i Inwestorów Parkiet statuetka Byka i Niedźwiedzia oraz tytuł Najlepszego TFI trafiły do Investors TFI już po raz trzeci. Trzy razy za lidera rynku uznał nas też dziennik Rzeczpospolita, a Analizy Online wyróżniły nas już dwa razy.

Pierwsze miejsce we wszystkich zestawieniach zapewniły nam utrzymujące się od lat bardzo dobre wyniki funduszy Investors we wszystkich podstawowych grupach porównawczych – funduszy akcyjnych, mieszanych, dłużnych oraz gotówkowych i pieniężnych. Potwierdzeniem wysokiej efektywności zespołu zarządzających funduszami Investor są liczne nagrody i wyróżnienia, którymi w ciągu ostatnich lat wyróżnione zostały fundusze: Investor Akcji, Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji oraz Investor Oszczędnościowy.

Wyniki inwestycyjne znajdują odzwierciedlenie w napływie nowych środków do funduszy otwartych Investors TFI. W 2018 roku pozyskaliśmy 1,4 mld zł i po raz kolejny byliśmy drugim na rynku Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych pod względem pozyskanych aktywów.

Sukces nie jest dziełem przypadku - inwestuj z najlepszymi!