Investors TFI ponownie najlepsze na rynku

  • Analizy Online oraz dziennik Rzeczpospolita uznały Investors TFI za Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2019 roku. W zestawieniu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet znaleźliśmy się na drugim miejscu. 
  • Investors TFI już dziesięciokrotnie uznane zostało za najlepszą krajową firmę zarządzającą funduszami.

Pozycję lidera na krajowym rynku zarządzania funduszami inwestycyjnymi zapewniają nam utrzymujące się od lat bardzo dobre wyniki funduszy Investors we wszystkich podstawowych grupach porównawczych – funduszy akcyjnych, mieszanych oraz dłużnych.

Potwierdzeniem wysokiej efektywności zespołu zarządzających funduszami Investor są liczne nagrody i wyróżnienia, którymi w ciągu ostatnich lat wyróżnione zostały fundusze: Investor Akcji, Investor Akcji Spółek Dywidendowych, Investor Top 25 Małych Spółek, Investor Zrównoważony, Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, Investor Obligacji oraz Investor Oszczędnościowy. 

Sukces nie jest dziełem przypadku - inwestuj z najlepszymi!