Dlaczego Investor Online?

Teraz 0% opłat

Teraz 0% opłat

Zwalniamy z opłaty manipulacyjnej -  wszystkie zlecenia zrealizowane za pośrednictwem Investor Online, w tym wpłaty bezpośrednie na rejestry otwarte za pośrednictwem systemu, zrealizujemy bez pobierania opłaty  manipulacyjnej.

Odświeżona warstwa prezentacyjna

Odświeżona warstwa prezentacyjna

Wraz ze zmianą wyglądu wprowadziliśmy cały szereg udogodnień, które pozwolą w dużo bardziej komfortowy sposób na składanie zleceń i śledzenia ich statusu.

Szybkość składania zleceń

Szybkość składania zleceń

Uprościliśmy sposób składania zleceń, teraz możesz je złożyć w krócej, niż jedną minutę.

Autoryzacja zleceń kodami SMS

Autoryzacja zleceń kodami SMS

Wygodny i bezpieczny sposób autoryzowania transakcji. Kody prześlemy na numer telefonu wskazany przez Ciebie i zarejestrowany w serwisie. Za korzystanie z kodów SMS nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Umowa bez wychodzenia z domu

Umowa bez wychodzenia z domu

Teraz umowę podpiszesz bez wychodzenia z domu - wystarczy, że złożysz wniosek online, opłacisz ze swojego rachunku pierwsze zlecenie nabycia, a umowę dostarczymy do Ciebie drogą elektroniczną i w ciągu kilku dni otrzymasz dostęp do serwisu.

Możliwość szybkich płatności PayByNet

Możliwość szybkich płatności PayByNet

Masz możliwość wpłacania środków na nabycie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem systemu szybkich płatności PayByNet.pl, którego operatorem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. System ten jest dostępny dla właścicieli rachunków prowadzonych przez banki uczestniczące w systemie.

INVESTOR ONLINE - WEJDŹ

Granica między takimi urządzeniami, jak komputer, tablet i smartfon zaciera się coraz bardziej. Dziś, przy pomocy każdego z tych urządzeń możemy zarządzać swoimi finansami, dlatego powinniśmy być świadomi, jak bezpiecznie z nich korzystać. Zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z serwisu Investor Online.

    

FAQ dla Investor Online

INVESTOR ONLINE

 • Co to jest Investor Online?

  Investor Online to bezpłatny serwis internetowy umożliwiający wygodne i szybkie zarządzanie Twoimi inwestycjami w fundusze Investors oraz bieżące śledzenie wartości Twojego portfela inwestycyjnego.

 • Jakie korzyści daje Investor Online?

  Dzięki Investor Online, możesz bez opłat nabywać i umarzać jednostki uczestnictwa funduszy Investors, a także na bieżąco śledzić wartość Twoich inwestycji i historię Twoich zleceń od momentu ich złożenia. Wszystkie zlecenia złożone w Investor Online realizowane są bez opłat manipulacyjnych.

 • Gdzie znajdę Regulamin Investor Online?

  Regulamin Investor Online znajduje się na stronie internetowej Investors TFI, w sekcji Informacje i dokumenty/Regulaminy.

 • Co mogę zrobić w Investor Online?

  Investor Online umożliwia: 1. Złożenie zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa (zakupu jednostek). 2. Złożenie zlecenia konwersji lub zamiany jednostek uczestnictwa (przeniesienie środków do innego funduszu lub subfunduszu). 3. Złożenie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa (wypłata środków z funduszu). 4. Zarządzanie produktami wielofunduszowymi, takimi jak Inwestycyjny System Oszczędnościowy lub Indywidualne Konto Emerytalne. 5. Przeglądanie historii złożonych przez Ciebie zleceń i dyspozycji oraz efektów ich realizacji.

 • Kto może zostać Użytkownikiem Investor Online?

  Użytkownikiem Investor Online może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca przedstawicielem osoby małoletniej i osoba fizyczna reprezentująca firmę bądź instytucję.

 • Jak mogę zostać Użytkownikiem Investor Online?

  Aby zostać użytkownikiem Investor Online należy zawrzeć Umowę Investor Online. Jeśli jesteś osobą pełnoletnią, Umowę możesz zawrzeć w trybie elektronicznym, wypełniając formularz rejestracyjny na stronie https://online.investors.pl Jeśli reprezentujesz osobę małoletnią lub firmę Umowę możesz podpisać w siedzibie Towarzystwa lub w placówce jednego z naszych Dystrybutorów.

 • Ile kosztuje korzystanie z Investor Online?

  Investor Online jest całkowicie bezpłatne. Co więcej, za zlecenia złożone przez Investor Online nie pobieramy opłat manipulacyjnych.

REJESTRACJA W INVESTOR ONLINE

 • Co potrzebuję, aby zarejestrować się w Investor Online?

  Aby zarejestrować się w Investor Online, potrzebujesz: 1. Dostęp do Internetu. 2. Dostęp do Twojej skrzynki e-mail, na którą otrzymasz wszystkie potrzebne informacje. 3. Telefon komórkowy, na który będziesz otrzymywać autoryzacyjne kody SMS-owe. 4. Twój dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport, z którego dane będziemy potrzebowali w celu identyfikacji. 5. Rachunek bankowy prowadzony przez zarejestrowany w Polsce bank, z którego dokonasz pierwszej wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa i na który będziemy przekazywać środki ze sprzedanych przez Ciebie jednostek uczestnictwa.

 • Jak przebiega proces rejestracji nowego Użytkownika?

  Proces rejestracji przebiega w trzech krokach i trwa niecałe 10 minut: 1. W pierwszym kroku umożliwiamy Ci sprawdzenie, czy jednostki uczestnictwa są dla Ciebie odpowiednim instrumentem inwestycyjnym i wskazujesz fundusze w jakie chcesz zainwestować. 2. W drugim kroku podajesz swoje dane niezbędne do zawarcia Umowy i otwarcia rejestrów w wybranych przez Ciebie funduszach. Dane te są wykorzystywane JEDYNIE w celu realizacji Umowy. 3. W trzecim kroku otrzymasz informację, w jaki sposób dokonać wpłaty na pierwsze nabycie jednostek uczestnictwa. Na zakończenie otrzymasz e-maila z niezbędnymi dokumentami, w tym z treścią Umowy Investor Online, zleceniami jakie złożyłeś podczas rejestracji oraz instrukcjami jak dokonać wpłaty za złożone zlecenia.

 • Co to jest FATCA? I po co Wam informacja o statusie Specified U.S. Person?

  Foreign Account Tax Compliance Act - Ustawa wprowadzona przez Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w sprawie wypełniania obowiązków podatkowych przez posiadaczy rachunków zagranicznych. Na mocy Umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Polską, a Stanami Zjednoczonymi jesteśmy zobligowani do raportowania wszelkiej aktywności inwestycyjnej tzw. Specified U.S. Persons (osób amerykańskich).

 • Co to jest test odpowiedniości?

  Test odpowiedniości to narzędzie do badania wiedzy inwestycyjnej. Wypełniając test dowiesz się, czy jednostki uczestnictwa są dla Ciebie odpowiednim instrumentem inwestycyjnym, tzn. czy posiadasz odpowiednią wiedzę, aby bezpiecznie świadomie inwestować w fundusze inwestycyjne. Wynik testu jest tylko podpowiedzią dla Ciebie – bez względu na jego wynik możesz inwestować w dowolne wybrane przez Ciebie fundusze.

 • Czym różnią się Produkty od Funduszy?

  Produkty to oparte o fundusze konstrukcje pozwalające na łatwiejsze zarządzanie swoim portfelem, np. pozwalają na wpłatę jednym przelewem do kilku funduszy wg określonej przez Ciebie alokacji.

 • Po co Wam informacje o Celu inwestycji, Planowanym okresie inwestycji i Źródle pochodzenia środków?

  Do zbierania tych informacji jesteśmy zobligowani ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Dlaczego muszę od razu wpłacić pieniądze i co się z nimi dzieje?

  Pierwsza wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa jest niezbędna, aby zweryfikować Twoją tożsamość. Na podstawie danych na przelewie z Twojego banku, sprawdzamy czy dane wpisane przez Ciebie do formularza rejestracyjnego są prawdziwe i prawidłowe. Wpłacone przez Ciebie środki, jeśli dane są zgodne, są niezwłocznie przez nas inwestowane w wybranym przez Ciebie funduszu.

 • Dlaczego pierwszej wpłaty muszę dokonać z podanego przeze mnie rachunku?

  Pierwsza wpłata na nabycie jednostek uczestnictwa jest niezbędna, aby zweryfikować Twoją tożsamość. Na podstawie danych na przelewie sprawdzamy czy dane wpisane przez Ciebie do formularza rejestracyjnego są prawdziwe i prawidłowe.

 • Jak mam dokonać pierwszej wpłaty?

  Informacje - jak masz opisać przelew oraz na jaki rachunek wpłacić środki otrzymasz w trzecim kroku rejestracji oraz w mailu potwierdzającym zakończenie procesu rejestracji. Jeżeli Twój rachunek prowadzony jest przez bank współpracujący z Krajową Izbą Rozliczeniową w ramach systemu PayByNet, wpłaty możesz dokonać za pośrednictwem tego systemu.

 • Co to jest PayByNet?

  Usługa płatności internetowych Paybynet umożliwia wygodne i bezpieczne dokonywanie płatności na nabycie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Internetu. Pieniądze niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Twojego konta na konto bankowe funduszu, a na przelewie zobaczysz komu i za co przelewasz pieniądze.

 • Czy mogę podać rachunek w banku zagranicznym?

  Niestety nie. Aby mieć pewność, że otrzymamy od banku wystarczające dane niezbędne to Twojej identyfikacji, rachunek musi być prowadzony przez polski bank.

 • Czy muszę wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

  Tak. Aby prawidłowo i zgodnie z prawem wykonywać Umowę Investor Online i prowadzić Twoje rejestry Uczestnika, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe. Pamiętaj jednak, że Twoje dane są bezpieczne, masz prawo do wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

 • Kiedy wpłacone środki zostaną zainwestowane?

  Twoje środki zostaną zainwestowane najpóźniej następnego dnia po ich zaksięgowaniu na rachunku bankowym wybranego przez Ciebie funduszu.

 • Kiedy będę mógł w pełni korzystać z Investor Online?

  Niezwłocznie po nabyciu jednostek uczestnictwa otrzymasz e-maila z informacją, że możesz się już zalogować do Investor Online.

KORZYSTANIE Z INVESTOR ONLINE

 • Dostałem link aktywacyjny i co dalej?

  Kliknij w niego, zdefiniuj hasło dostępu, zatwierdź jednorazowym kodem SMS i ciesz się z pełnej funkcjonalności Investor Online.

 • Jak kupić fundusz?

  Jeśli chcesz dopłacić do posiadanego już rejestru, kliknij na ikonkę "Kup", znajdującą się przy wybranym przez Ciebie rejestrze i wykonaj wpłatę zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami Jeśli chcesz kupić nowy fundusz kliknij na ikonę "Kup", znajdującą się na pasku "Rejestry zwykłe" i wybierz w który fundusz i jaką kwotę chcesz zainwestować. Po zatwierdzeniu zlecenia otrzymasz informację jak dokonać wpłaty. W przypadku, gdy rachunek zdefiniowany przez Ciebie w Investor Online jest prowadzony przez bank uczestniczący w systemie płatności internetowych PayByNet, zostaniesz przeniesiony do strony Twojego banku, gdzie będzie na Ciebie czekał wypełniony formularz przelewu.

 • Jak mam przenieść jednostki do innego funduszu?

  1. Kliknij na subfundusz, którego jednostki chcesz przenieść. 2. Wybierz rejestr, z którego chcesz przenieść jednostki, i kliknij na ikonę "Przenieś". 3. Wybierz subfundusz i/lub rejestr na który chcesz przenieść jednostki. 4. Określ, kwotę lub liczbę jednostek, którą chcesz przenieść. 5. Zatwierdź zlecenie wpisując otrzymany kod SMS.

 • Jak zmienić alokację w produkcie wielofundoszowym

  1. Wybierz Umowę produktu wielofunduszowego, której ma dotyczyć dyspozycja. 2. Kliknij w ikonę "Zmień Alokację", znajdującą się przy wybranej przez Ciebie Umowie. 3. Pokaże Ci się informacja o obecnej alokacji wpłat. 4. Wybierz fundusze oraz ich procentowy udział w nowej alokacji. 5. Zatwierdź dyspozycję wpisując jednorazowy kod SMS, wysłany na Twój telefon komórkowy.

 • Jak wypłacić środki z funduszu lub produktu?

  1. Wybierz rejestr lub umowę produktu wielofunduszowego, z którego chcesz wypłacić środki. 2. Kliknij w ikonę "Wypłać" lub "Sprzedaj", znajdującą się przy wybranym rejestrze lub umowie – wyświetli się informacja na jaki rachunek zostaną przelane Twoje środki. 3. Wpisz kwotę, którą chcesz wypłacić. W przypadku wypłaty ze wskazanego rejestru możesz wskazać liczbę jednostek, którą chcesz sprzedać. 4. Zatwierdź zlecenie wpisując jednorazowy kod SMS, wysłany na Twój telefon komórkowy. Pamiętaj, że przy tej operacji może być pobrany podatek.

 • Co to są rejestry małżeńskie?

  Rejestry małżeńskie (w statutach funduszy: Wspólny Rejestr Małżeński) są prowadzone dla małżeństw mających ustawową wspólność majątkową. Takimi rejestrami każdy małżonek może zarządzać i przyjmujemy, że środki te są wspólne, co może być pomocne w przypadku śmierci jednego z małżonków.

 • Jak założyć rejestr małżeński?

  Aby za pośrednictwem Investor Online założyć rejestr małżeński, każdy ze współmałżonków musi posiadać aktywny dostęp do Investor Online. 1. Kliknij w ikonę "Kup", znajdującą się przy napisie "Rejestry Zwykłe" pod belką z napisem "Małżeńskie". 2. Wybierz fundusz i kwotę jaką chcesz wpłacić. 3. Zapoznajcie się wspólnie z wyświetlonym oświadczeniem, w którym zawarte są warunki prowadzenia rejestrów małżeńskich. 4. Teraz współmałżonek musi wpisać swój login do Investor Online i hasło. 5. Określ na jaki adres ma przychodzić korespondencja dot. rejestrów małżeńskich. 6. Zatwierdźcie zlecenie swoimi kodami SMS, wysłanymi na Wasze komórki. 7. Wpłać zadeklarowaną kwotę, zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie. Jeśli nie zapisałeś instrukcji płatności, są one dostępne w historii, przy zleceniu oczekującym na realizację.

 • Złożyłem zlecenie i co dalej?

  Zlecenie, które zostało zatwierdzone kodem SMS, zostanie zrealizowane w terminie określonym w statucie funduszu. W dziale Historia możesz śledzić ba bieżąco jego status.

 • Mam listę haseł jednorazowych, czy muszę zmieniać sposób autoryzacji?

  Tak, ale nie od razu. Możesz korzystać ze swojej aktywnej listy haseł jednorazowych do momentu wykorzystania przedostatniego hasła. Potem: 1. Wejdź do działu: "Moje Konto". 2. Wybierz polecenie Zmiana sposobu autoryzacji zlecenia. 3. Wpisz swój numer telefonu komórkowego. 4. Wpisz otrzymany na podany numer telefony kod SMS. 5. Zatwierdź dyspozycję wskazanym przez system kodem jednorazowym, z listy haseł jednorazowych. Od następnego dnia, wszystkie zlecenia i dyspozycje będą autoryzowane kodami SMS. UWAGA! Ze względu na poziom bezpieczeństwa sugerujemy, abyś zmienił sposób autoryzacji zleceń jak najszybciej.

 • Jak mogę zamówić kolejną listę haseł jednorazowych?

  Nowy Investor Online zakłada autoryzację zleceń kodami przesyłanymi SMS-ami. Nie ma możliwości zamówienia nowej listy haseł jednorazowych.

 • Jak zmienić sposób autoryzacji zleceń na kody SMS-owe?

  1. Wejdź do działu: "Moje Konto". 2. Wybierz polecenie "Zmiana sposobu autoryzacji zlecenia". 3. Wpisz swój numer telefonu komórkowego. 4. Wpisz otrzymany na podany numer telefony kod SMS. 5. Zatwierdź dyspozycję wskazanym przez system kodem jednorazowym, z listy haseł jednorazowych. Od następnego dnia, wszystkie zlecenia i dyspozycje będą autoryzowane kodami SMS.

 • Jak czytać historię?

  W historii prezentujemy wszystkie złożone przez Ciebie zlecenia, zarówno te zrealizowane jak i oczekujące na realizację. Transakcje zasilające dany rejestr prezentowane są kolorem czarnym i zawierają informację o: 1. Kwocie wpłaconej (Kwota). 2. Pobranej opłacie (Opłata). 3. Kwocie, którą inwestujesz po pobraniu opłaty (Wpłata netto). 4. Lczbie nabytych jednostek uczestnictwa (Liczba j.u.) za wpłaconą kwotę netto. 5. Liczbie jednostek zapisanych na rejestrze po realizacji transakcji (Saldo). Transakcje obciążające dany rejestr prezentowane są kolorem czerwonym i zawierają informacje o: 6. Wartości umorzonych jednostek uczestnictwa (Kwota). 7. Liczbie umorzonych jednostek uczestnictwa (Liczba j.u.). 8. Pobranym podatku (Podatek). 9. Kwocie, która została wypłacona przez fundusz po naliczeniu podatku (Wypłata netto). 10. Liczbie jednostek pozostałych na rejestrze po realizacji transakcji (Saldo).