Programy pracownicze to element budowy przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej, a zarazem narzędzie umożliwiające tanie i efektywne gromadzenie środków na dodatkową emeryturę dla pracowników.

Jesteśmy jedną z najstarszych niezależnych krajowych firm zarządzających funduszami. Dzięki osiąganym wynikom od lat plasujemy się w ścisłej czołówce najlepszych krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Do dyspozycji klientów oddajemy pełną gamę produktów dopasowanych do różnych strategii inwestycyjnych i umożliwiających efektywne oszczędzanie środków gromadzonych m.in. w pracowniczych programach emerytalnych i inwestycyjnych. Zbigniew Wójtowiczprezes zarządu Investors TFI
Korzyści pracodawcy

Korzyści pracodawcy

 • PPE to doskonałe narzędzie zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku pracy.
 • Koszty prowadzenia PPE są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
 • Brak składki na ZUS mimo, że PPE stanowi podwyżkę wynagrodzenia pracownika.

  Korzyści pracownika

  Korzyści pracownika

  • Dodatkowe zabezpieczenie finansowe na emeryturze.
  • Preferencje podatkowe – po osiągnięciu 60 roku życia wypłata środków z PPE jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i podatku dochodowego. Środki dziedziczone z PPE nie podlegają również podatkowi od spadków.
  • Warunki oszczędzania – znacząco niższe koszty w porównaniu z samodzielnym inwestowaniem w fundusze inwestycyjne.

  Dlaczego PPE z Investors TFI

  Dlaczego PPE z Investors TFI

  • Dzięki bardzo dobrym wynikom osiąganym przez nasze fundusze od lat plasujemy się w ścisłej czołówce krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Do grona najlepszych zaliczyli nas między innymi Rzeczpospolita, Gazeta Parkiet, Analizy Online.
  • Mamy kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu programów pracowniczych. Współpracują z nami zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa zatrudniające kilka tysięcy pracowników.
  • Gwarantujemy doskonałą opiekę naszych pracowników oraz współpracę przy budowaniu komunikacji wewnętrznej dotyczącej wdrażania i funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  tel. +48 22 378 9111

  e-mail: ppe@investors.pl

  Dokumenty do pobrania

  Investor Emerytalny - newsletter PPE