Programy pracownicze to sposób na motywację oraz tanie i efektywne gromadzenie dodatkowej emerytury dla pracowników.

Program tworzony jest z inicjatywy pracodawcy, który finansuje wpłatę składki podstawowej swoim pracownikom. Zależnie od preferencji może przyjąć formułę Pracowniczego Programu Inwestycyjnego (PPI), elastycznie dopasowanego do oczekiwań pracodawcy lub ustawowego Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). PPE jako programy ustawowe, w ramach III filaru systemu emerytalnego oferują unikalne korzyści dla pracodawcy i dla pracownika. Ewelina TerechManager ds. Programów Inwestycyjnych i Emerytalnych
Korzyści pracodawcy

Korzyści pracodawcy

  • zaliczenie kosztów prowadzenia PPE do kosztów uzyskania przychodu
  • brak składki na ZUS mimo, że PPE stanowi podwyżkę wynagrodzenia pracownika
  • prestiż i wizerunek firmy dbającej o swoich pracowników
  • atrakcyjny system wynagrodzeń, narzędzie motywacyjne, przywiązanie pracowników do firmy

Korzyści pracownika

Korzyści pracownika

  • dodatkowe środki na emeryturę i wzrost poczucia bezpieczeństwa finansowego
  • dochody z PPE są zwolnione z 19% podatku od zysków kapitałowych
  • wypłaty środków w okresie emerytalnym nie będą obciążone podatkiem dochodowym
  • środki dziedziczone z PPE nie podlegają podatkowi od spadków

Informacje na temat Programów Pracowniczych udziela: Ewelina Terech: tel. +48 22 378 91 54 lub tel. kom. +48 698 614 882