Małe oszczędności budują duży kapitał

Zaletą Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego (ISO) jest możliwość regularnego wpłacania nawet niewielkich kwot do wybranych funduszy. Jest to korzystne dla osób, które nie dysponują dużym kapitałem na początku oraz dla tych, którzy preferują zakup jednostek po uśrednionej cenie. ISO jest korzystne także dla lokowania większych nadwyżek kapitału, ponieważ nie ma górnego limitu wpłat, jak np. w IKE.

PROSTE I PRZEJRZYSTE

PROSTE I PRZEJRZYSTE

 • masz do dyspozycji 20 (sub)funduszy o różnych strategiach
 • na początek wybierasz 1, 2 lub 3 z nich
 • określasz miesięczną kwotę wpłat, np. 100 zł miesięcznie
 • określasz czas trwania (od 3 do 10 lat)
 • nie ma górnego limitu wpłat

TANIE OSZCZĘDZANIE

TANIE OSZCZĘDZANIE

 • uruchomienie ISO związane jest z jednorazową opłatą początkową
 • nie ma opłat manipulacyjnych w czasie trwania umowy, w ramach deklarowanej kwoty wpłat
 • ISO do niczego nie zobowiązuje, bowiem nie ma opłat karnych

ELASTYCZNE

ELASTYCZNE

 • skład funduszy możesz zmienić dowolną ilość razy
 • systematyczność jest wskazana, ale wpłaty możesz w każdej chwili zawiesić
 • pieniądze możesz wypłacić w dowolnym momencie, częściowo lub całkowicie (dla kontynuacji ISO niezbędne są środki w wysokości 100 zł)
 • możesz zawrzeć więcej niż jedną umowę ISO
 • po zakończeniu okresu umowy, nadal możesz utrzymywać swoje inwestycje

REGULAMIN ISO

REGULAMIN ISO

Szczegółowe zasady ISO z funduszami Investors TFI określa Regulamin

DYSTRYBUTORZY PRZYJMUJĄCY ZLECENIA

DYSTRYBUTORZY PRZYJMUJĄCY ZLECENIA

Alior Bank S.A.
BOŚ S.A.
Santander Bank Polska S.A.
Dom Kredytowy NOTUS S.A.
Dom Maklerski PKO Banku Polskiego
Grupa Finanset Spółka z o.o.
Investors TFI S.A.
OVB Allfinanz SF Sp. z o.o.