Duży potencjał małych i średnich spółek

Małe i średnie spółki to podstawa gospodarki. Mają zdolność do szybszego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku, łatwiej znajdują nisze rynkowe i zwykle efektywniej wykorzystują posiadane zasoby. Dlatego to właśnie w ich gronie można znaleźć firmy o największym potencjale wzrostu. Łukasz HejakZarządzający Funduszami

Dlaczego Investor Top Małych i Średnich Spółek

Potencjał polskiej gospodarki

Potencjał polskiej gospodarki

Małe i średnie spółki to trzon krajowej gospodarki. To właśnie m.in. dzięki nim w Polsce od lat utrzymuje się wzrost gospodarczy. Potrafią rosnąć zarówno na rynku krajowym, jak i wykorzystać dobrą koniunkturę w państwach, do których eksportują produkty i usługi.

Małe i średnie spółki dają szanse na większy zysk

Małe i średnie spółki dają szanse na większy zysk

Dobry pomysł, czy znalezienie odpowiedniej niszy rynkowej dają małym i średnim firmom możliwość bardzo szybkiego wzrostu wartości rynkowej. W ich gronie najłatwiej znaleźć innowacyjne spółki konkurujące na rynkach globalnych.

Właściwa selekcja

Właściwa selekcja

Inwestujemy w spółki, a nie w akcje. W naturalny sposób nie wszystkie przedsiębiorstwa jednakowo wykorzystują posiadane zasoby, czy też okazje rynkowe. Podstawą strategii subfunduszu jest analiza rynku i wybór spółek o najlepszych perspektywach wzrostu.

Konsekwencja w działaniu

Konsekwencja w działaniu

Utrzymujemy regularny kontakt ze spółkami, w które zainwestowaliśmy. Systematycznie weryfikujemy firmy z naszego portfela na podstawie oceny pracy zarządu i skuteczności realizacji strategii. Uważamy, że dobrze zarządzane spółki z przemyślaną strategią przyniosą zysk bez względu na krótkoterminowe wahania koniunktury.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Mniejsze spółki funkcjonują praktycznie we wszystkich sektorach polskiej gospodarki. Pozwala to dywersyfikować portfel inwestycyjny i wybierać firmy rosnące najszybciej w określonych fazach cyklu gospodarczego.

Zainwestuj w siłę napędową polskiej gospodarki

INVESTOR TOP MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu polskich małych spółek? Investor Top Małych i Średnich Spółek realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kup Investor Top Małych i Średnich Spółek