Najlepsze pomysły kreują wartość

Inwestujemy w firmy mające potencjał szybkiego wzrostu. Może on wynikać z zastosowania przełomowych technologii, pomysłu na dotarcie do klientów, bądź wykreowanej marki. Wykorzystanie tego potencjału przekłada się zwykle na znaczący wzrost wartości. Maciej ChudzikZarządzający Funduszami

Dlaczego Investor Akcji Spółek Wzrostowych

Inwestycja we wzrost

Inwestycja we wzrost

Inwestowanie w akcje spółek wzrostowych daje szansę na ponadprzeciętny zysk. Wykorzystują one przewagę wynikającą z przełomowej technologii, innowacyjnego marketingu lub pomysłu do szybkiego i znaczącego zwiększania wartości.

Właściwa selekcja

Właściwa selekcja

Inwestujemy w spółki, a nie w akcje. Dokładnie analizujemy strategię rozwoju i kompetencje zarządu. Podstawą strategii subfunduszu jest wybór firm mających potencjał i możliwości ponadprzeciętnego wzrostu.

Konsekwencja w działaniu

Konsekwencja w działaniu

Utrzymujemy regularny kontakt z przedsiębiorstwami, w które zainwestowaliśmy. Systematycznie weryfikujemy firmy z naszego portfela na podstawie oceny pracy zarządu, skuteczności realizacji strategii oraz sposobu traktowania akcjonariuszy.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Inwestujemy zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dzięki temu mamy większy wybór oraz możliwość kupna akcji firm z sektorów nieobecnych na warszawskiej giełdzie.

Efektywne rozwiązania

Efektywne rozwiązania

Tworzymy autorski portfel spółek i inwestujemy długoterminowo. Uważamy, że dobre firmy w dłuższym terminie przyniosą zysk bez względu na udział w indeksach giełdowych, czy okresowe wahania koniunktury.

Postaw na innowacyjne spółki i zainwestuj we wzrost

INVESTOR AKCJI SPÓŁEK WZROSTOWYCH

Więcej o funduszu

TERAZ 0% OPŁAT ONLINE

Chcesz ulokować środki w funduszu akcji spółek wzrostowych? Subfundusz realizuje zlecenia nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kup Investor Akcji Spółek Wzrostowych