Fundusze prywatne i niepubliczne

Zaloguj się:

monitor z nałożoną tarczą z kłódką w środku

Investors TFI oferuje zarządzanie funduszami prywatnymi, które zakłada dla klientów indywidualnych lub instytucji.

Najczęściej do takich funduszy wnoszone są udziały lub akcje w prywatnych przedsiębiorstwach, nieruchomości, papiery wartościowe lub inne składniki majątku.

Dzięki funduszowi prywatnemu można uzyskać:

  • profesjonalne zarządzanie majątkiem
  • korzyści podatkowe związane z odroczeniem płatności podatku od zysków kapitałowych
  • prestiż w postaci własnego funduszu inwestycyjnego

Kontakt dla osób zainteresowanych funduszami prywatnymi: fundusze.dedykowane@investors.pl