Investors TFI | Fundusze inwestycyjne | Oszczędzanie | Emerytura

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Stopa zwrotu za 1 rok na dzień 2023-06-01

Inwestuj w fundusze

Wybierz najlepsze fundusze dopasowene do Twoich potrzeb.

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Zanim zaczniesz

Sprawdź co warto wiedzieć przed pierwszą inwestycją.

PPK z Investors TFI

Skorzystaj z 20-letniego doświadczenia w zarządzaniu programami emerytalnymi
i uruchom PPK z funduszami Investors!

Fundusz w zbliżeniu

Investor Oszczędnościowy

To jeden z funduszy o najniższej klasie ryzyka w naszej ofercie. Polityka inwestycyjna czyni go dobrym wyborem dla inwestorów szukających krótko- i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności lub chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności.

 

Poznaj fundusz

Odpowiedzialnie i efektywnie zarządzamy Twoimi pieniędzmi

To właśnie dzięki temu od lat jesteśmy nagradzani jako najlepsza firma zarządzająca funduszami inwestycyjnymi

dane na 30.12.2022 r.