IKE online z Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Najlepsze IKE z funduszami

W corocznym rankingu "Najlepsze IKE z funduszami" przygotowanym przez Analizy Online, firmę specjalizującą się w analizie rynku funduszy inwestycyjnych, IKE z funduszami Investors znalazło się w grupie "IKE na 5" , co oznacza, że uplasowało się w grupie Indywidualnych Kont Emerytalnych z najwyższą oceną ekspertów Analiz Online. Warto przypomnieć, że również IKZE z funduszami Investors znalazło się w najwyżej ocenionej grupie w rankingu Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego AO.

Źródło: Analizy Online

Rysunek przedstawiający kobietę ściskającą rekę mężdczyźnie

Zastanawiasz się które IKE wybrać? Załóż IKE w Investors!

Indywidualne Konto Emerytalne z funduszami Investors to efektywne i proste narzędzie długoterminowego oszczędzania z myślą o wykorzystaniu środków po zakończeniu aktywności zawodowej. Oferujemy:

  • możliwość założenia i prowadzenia IKE przy wykorzystaniu Investor Online,
  • brak kosztów założenia i prowadzenia IKE za pośrednictwem Investor Online,
  • brak kosztów wypłaty po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy IKE,
  • tylko 100 zł minimalnej wpłaty,
  • modele automatycznej alokacji składki dopasowane do wieku uczestnika.

Zyskaj bezpieczeństwo finansowe

Czy wiesz, że według różnych szacunków za 30 lat średnia emerytura w Polsce będzie stanowiła około 30% średniego wynagrodzenia? Wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS zależy od kwoty składek wpłaconych na Twoje ubezpieczenie emerytalne w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz szacowanego dalszego trwania życia w momencie przejścia na emeryturę. Obecnie, osoba w wieku 60 lat ma przed sobą statystycznie ok. 20 lat życia, a osoba w wieku 65 lat - około 16 lat. 

Systematyczne oszczędzanie nawet niewielkich kwot zwiększa Twoje bezpieczeństwo finansowe na emeryturze!

Rysunek przedstawiający kobietę wrzucającą monety do świnki - skarbonki

Emerytura bez podatku

Indywidualne Konto Emerytalne daje możliwość uniknięcia 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych (zwanego potocznie podatkiem Belki). Z ulgi tej możesz skorzystać, jeśli zaoszczędzone pieniądze wypłacisz po ukończeniu 60 roku życia (w określonych przypadkach – po ukończeniu 55. roku życia – patrz pytania i odpowiedzi). IKE, jako program w pełni prywatny, umożliwia również łatwe dziedziczenie. Twoje oszczędności trafią do wskazanych osób bez podatku od spadku i darowizn.

  • Otwórz konto za 0 zł!

  • Wybierz fundusze lub skorzystaj z przygotowanych modeli oszczędzania!

  • Wpłać minimum 100 zł i zacznij oszczędzać!

IKE - pytania i odpowiedzi

Portfel dopasowany do Ciebie

Zakładając Indywidualne Konto Emerytalne w Investors TFI możesz skorzystać z alokacji według wieku. Twoje oszczędności będą inwestowane w wybrane przez nas subfundusze. Udział każdego z nich będzie się zmieniał w czasie tak, by portfel IKE był dopasowany do Twojego wieku zgodnie z zasadą, że im bliżej zakończenia kariery zawodowej, tym bardziej ograniczane jest ryzyko inwestycyjne. Wybierz model zrównoważony, jeśli masz bardziej konserwatywne podejście do inwestowania i wolisz ograniczać ryzyko. Model dynamiczny jest dla Ciebie, jeśli akceptujesz wyższe ryzyko oczekując większego zysku w długim terminie.

Możesz też samodzielnie zdecydować, z których subfunduszy będzie składał się Twój portfel IKE. W Investors TFI masz do dyspozycji 11 subfunduszy o zróżnicowanej strategii i profilu ryzyko-zysk.

Kalkulator IKE

Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki IKE!

Kalkulator prezentuje symulację zgromadzonego kapitału na podstawie zdefiniowanych założeń odnośnie częstotliwości i wysokości wpłat oraz stopy rocznego zysku. Pamiętaj, że faktyczne stopy zwrotu mogą być inne.

 Prezentowane wyniki są symulacją uwzględniającą wskazane parametry.

Prezentowane obliczenia i wyniki są symulacją uwzględniającą wskazane parametry wysokości wpłat, ich częstotliwości, oczekiwanej stałej stopy zwrotu w określonym czasie, a w przypadku „kalkulatora IKE” także wypłat na zakończenie okresu, uwzględniających ich częstotliwość. 
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych symulacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy oraz nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

Zobacz również

Wybór czy konieczność

Sprawdź dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

Jak wybrać fundusze na emeryturę

Uniwersalne zasady inwestycji w kontekście oszczędzania na emeryturę.

IKE a IKZE

Sprawdź czym się różnią i jakie korzyści oferują popularne programy długoterminowego oszczędzania.