Dlaczego warto wcześnie rozpocząć inwestowanie

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Dlaczego warto wcześnie rozpocząć inwestowanie

"Czas jest Twoim przyjacielem, impulsywne decyzje wrogiem. Wykorzystaj procent składany i nie daj się porwać syreniemu śpiewowi rynku."

                                                                                                                                 Warren Buffett  

Magia procentu składanego

„Procent składany to ósmy cud świata” – choć autor tej myśli jest nieznany (często jest ona przypisywana Albertowi Einsteinowi, lecz nie zostało to potwierdzone), to zdanie to bardzo dobrze obrazuje wyjątkową siłę długoterminowej kapitalizacji zysków. 

Na czym polega magia procentu składanego? Jeśli zainwestujesz daną sumę z rocznym zyskiem wynoszącym 10%, to po pięciu latach wartość Twoich oszczędności zwiększy się nie o 50%, a o 60%. Po pięćdziesięciu latach zysk wyniesie …11639%. Tak wysokie zyski długoterminowych inwestorów umożliwia właśnie procent składany.

Im dłuższy okres oszczędzania, tym procent składany ma większy wpływ na wartość zgromadzonych środków. Aby zrozumieć działanie kapitalizacji, przez co i procentu składanego posłużymy się prostym przykładem. Załóżmy, że inwestujemy 100 zł w fundusz przynoszący 10% rocznego zwrotu (to świetny wynik, trzeba jednak pamiętać, że inwestycje o wysokim potencjale wzrostu charakteryzuje również wyższe ryzyko). Po roku oszczędzania mamy 110 zł. W kolejnym roku, choć stopa zwrotu nadal wynosi 10%, to my zarabiamy już 11 zł (10% ze 110 zł). Po piątym roku oszczędzania mamy już zgromadzone 161 zł. Oznacza to, że w kolejnym roku nasze oszczędności znów powiększą się o 10%, tylko tym razem zwiększy to wartość naszych oszczędności o 16,1 zł. 

Porównując to z pierwotną inwestycją (100 zł), daje to stopę zwrotu w wysokości 16,1%. Z powodu wykładniczo rosnących długoterminowych zwrotów decyzja o wczesnym rozpoczęciu oszczędzania stawia potencjalnego inwestora w bardzo korzystnej pozycji. Im wcześniej zdecydujemy się oszczędzać, tym dłużej (i silniej) będzie na nas oddziaływała magia procentu składanego.