Investor Rosja (w likwidacji)

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Parasol:Investor SFIO
Stopień ryzyka:6/7
Aktywa na dzień:2022-01-3124,3 mln PLN
w likwidacji
Pobierz archiwum wycen z wybranego okresu:
Stan na dzień:2022-02-28
Wycena jednostki83,01
Stopa zwrotu
1 dzień-36,04%
1 miesiąc-55,74%
3 miesiące-17,01%
6 miesięcy-17,01%
Od początku roku-60,37%
1 rok-17,01%
3 lata-42,57%
5 lat-44,41%
Od pierwszej wyceny
2008-10-07
-17,01%

Informacja o likwidacji funduszu

2 maja 2022 r. Investors TFI S.A. działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2.2. Statutu Funduszu w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.), podjęło decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja, subfunduszu Investor Parasol SFIO.

Ogłoszenie o likwidacji Investor Rosja

Ogłoszenie z 6 grudnia 2022 r. o przedłużeniu likwidacji Investor Rosja

Ogłoszenie z 19 maja 2023 r. o przedłużeniu likwidacji Investor Rosja

Ogłoszenie z 17 listopada 2023 r. o przedłużeniu likwidacji Investor Rosja

Ogłoszenie z 21 maja 2024 r. o przedłużeniu likwidacji Investor Rosja

Szczegóły funduszu

Typ funduszu Akcji
Typ zarządzania Aktywne
Programy Inwestycyjny System Oszczędnościowy
Początek działalności funduszu 7.10.2008 r.
Realizacja zleceń każdego dnia, w którym odbywa się zwyczajna sesja na GPW w Warszawie
Wypłaty pierwsza i kolejna min. 50 PLN
Benchmark

90% MSCI Russia (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M

Opłata za nabycie max. 5%
Opłata za zarządzanie 1,4% p.a.
Opłata za wynik Brak