Indywidualne Konto Emerytalne - wszystko, co warto wiedzieć

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Indywidualne Konto Emerytalne

IKE jest narzędziem systematycznego oszczędzania na emeryturę. Może je otworzyć każdy, kto skończył 16 lat. Podstawową korzyścią IKE jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych.

Indywidualne Konto Emerytalne to jeden z dwóch (obok Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) sposobów samodzielnego i systematycznego oszczędzania lub inwestowania pieniędzy z myślą o ich wykorzystaniu po zakończeniu kariery zawodowej. Zastanawiasz się czy warto już teraz myśleć o emeryturze? Koniecznie  przeczytaj nasz artykuł „Oszczędzanie na emeryturę – wybór czy konieczność”.

Najważniejsze cechy IKE

  • dobrowolność – Ty decydujesz czy, ile i kiedy chcesz wpłacać,
  • stały dostęp do pieniędzy – decydując się na założenie IKE w każdej chwili możesz zmienić zdanie i wycofać oszczędności,
  • ulga podatkowa – po spełnieniu warunków związanych z prowadzeniem IKE nie płacisz podatku od dochodów kapitałowych.

Gdzie założyć IKE?

IKE możesz prowadzić w różnych formach – samodzielnie inwestując za pośrednictwem rachunku maklerskiego, odkładając pieniądze w banku na rachunku oszczędnościowym, kupując obligacje Skarbu Państwa czy też inwestując w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Właśnie IKE z funduszami oferuje Investors TFI. Z danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy najchętniej wybierają IKE oferowane przez TFI (dane KNF).

Zanim zdecydujesz gdzie założyć IKE sprawdź:

  • czy możesz założyć i prowadzić IKE online,
  • jakie są opłaty za założenie i prowadzenie IKE,
  • jakie są warunki i koszty wcześniejszej wypłaty oszczędności,
  • jaka jest wysokość minimalnej wpłaty.

Jak działa IKE

Zakładając IKE z funduszami deklarujesz, do których funduszy trafi Twoja wpłata. W Investors TFI masz do wyboru 11 produktów o zróżnicowanych strategiach.

Budując swój portfel ustalasz pomiędzy które podzielona zostanie wpłata, przy założeniu, że udział każdego nie może być niższy niż 10%. Jeśli nie wiesz jak wybrać fundusze – przeczytaj nasz artykuł „Czym kierować się przy wyborze funduszy”. Możesz też skorzystać z alokacji według wieku. Twoje oszczędności będą inwestowane w wybrane przez nas subfundusze. Udział każdego z nich będzie się zmieniał w czasie tak, by portfel IKE był dopasowany do Twojego wieku zgodnie z zasadą, że im bliżej zakończenia kariery zawodowej, tym bardziej ograniczane jest ryzyko inwestycyjne. Swoją decyzję możesz bez opłat zmienić korzystając z Investor Online.

Pamiętaj - oszczędzając na IKE korzystasz z niższej ołaty za zarządzanie niz jest pobierana przy inwestowaniu poza programami emerytalnymi! 

Kto może oszczędzać na IKE?

Każdy, kto ukończył 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie mogą wpłacać na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochód na podstawie umowy o pracę. Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym oszczędności można gromadzić wyłącznie samodzielnie. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKE z współmałżonkiem czy dzieckiem.

 

Jakie są zalety IKE?

Największą zaletą IKE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej – oszczędności gromadzone w tej formie zwolnione są z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki), którym obłożone są inne, pozaustawowe, formy oszczędzania. Ponieważ jednak IKE w założeniach jest narzędziem długoterminowego i systematycznego oszczędzania, skorzystanie z ulgi wymaga spełnienia dwóch warunków:

  • wypłata oszczędności musi być zrealizowana dopiero po osiągnięciu 60. roku życia (w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych – po ukończeniu 55 lat);
  • na IKE trzeba wpłacać co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, albo zgromadzić ponad połowę wszystkich wpłat na IKE nie później niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Z oszczędności gromadzonych na IKE można skorzystać w dowolnym momencie. Jeśli zrobisz to pomimo niespełnienia dwóch opisanych wyżej warunków – stracisz po prostu prawo do skorzystania z preferencji podatkowych. Oszczędności gromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym są w pełni prywatne, co oznacza, że są również dziedziczone.

Dużym plusem IKE mogą być niższe koszty oszczędzania. W Investors TFI oszczędzający na Indywidualnym Koncie Emerytalnym inwestują w jednostki typu I, chrakteryzujące się niższą opłatą za zarządzanie. Jeśli Twój pracodawca prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) lub Pracowniczy Plan Kapitałowy z funduszami Investors – inwestujesz w jednostki typu P, gdzie warunki oszczędzania są jeszcze korzystniejsze.

Oszczędzać na IKE możesz w dogodny dla Ciebie sposób. Możesz wpłacać co miesiąc, kwartał, rok lub tylko wtedy, gdy masz nadwyżki finansowe. Pamiętaj jednak, że by skorzystać z ulgi podatkowej musisz spełnić opisany powyżej warunek systematyczności wpłat. Ustawodawca przewidział natomiast roczny limit wpłat na IKE, który zmienia się co rok. W 2024 roku wynosi on 23 472 zł.

IKE - limit wpłat w 2024 r.

Górny limit wpłat na IKE jest ustalany corocznie na podstawie prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. W 2024 r. limit wpłat na IKE wynosi 23 472 zł.

Ile można zarobić na IKE?

Kwota, ktorą zgromadzimy w czasie oszczędzania na IKE zależy od wartości naszych wpłat, osiągniętej stopy zwrotu oraz tego, jak długo będziemy oszczędzać. Skorzystaj z naszego kalkulatora i sprawdź ile może wynosić Twoja dodatkowa emerytura.

PLN

Częstotliwość wpłat

rok

Roczna stopa zwrotu (%)

Wypłaty z IKE po nabyciu uprawnień

Częstotliwość wypłat

rok

Wartość końcowa inwestycji

- PLN

Szacowany zysk
- PLN
Oszczędzony podatek
- PLN
Wartość wpłat
- PLN
Dodatkowa emerytura
- PLN miesięcznie przez - rok

 Prezentowane wyniki są symulacją uwzględniającą wskazane parametry.

Prezentowane obliczenia i wyniki są symulacją uwzględniającą wskazane parametry wysokości wpłat, ich częstotliwości, oczekiwanej stałej stopy zwrotu w określonym czasie, a w przypadku „kalkulatora IKE” także wypłat na zakończenie okresu, uwzględniających ich częstotliwość. 
Wnioski wyciągnięte na podstawie przedstawionych symulacji nie powinny stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy oraz nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa funduszy. Decyzje inwestycyjne co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane w oparciu o informacje obejmujące w szczególności: opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa, tabelę opłat manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte w Prospekcie Informacyjnym funduszu dostępnym w punktach dystrybucji funduszu, w siedzibie Investors TFI S.A. oraz na stronie investors.pl.

Zobacz również

Wybór czy konieczność

Dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

IKE czy IKZE

Sprawdź czym różnią się i jakie korzyści oferują popularne programy długoterminowego oszczędzania

Jak wybrać fundusze na emeryturę

Uniwersalne zasady inwestowania w kontekście oszczędzania na emeryturę.