Co to jest IKE

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Indywidualne Konto Emerytalne

IKE jest narzędziem systematycznego oszczędzania na emeryturę. Może je otworzyć każdy, kto skończył 16 lat. Podstawową korzyścią IKE jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych.

Indywidualne Konto Emerytalne te jeden z dwóch (obok Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego) sposobów systematycznego oszczędzania na emeryturę. IKE może założyć każdy, kto ukończył 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie mogą wpłacać na IKE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochód na podstawie umowy o pracę. Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym oszczędności można gromadzić wyłącznie samodzielnie. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKE z współmałżonkiem czy dzieckiem.

Największą zaletą IKE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej – oszczędności gromadzone w tej formie zwolnione są z 19-procentowego podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki), którym obłożone są inne, pozaustawowe, formy oszczędzania. Ponieważ jednak IKE w założeniach jest narzędziem długoterminowego i systematycznego oszczędzania, skorzystanie z ulgi wymaga spełnienia dwóch warunków:

  • wypłata oszczędności musi być zrealizowana dopiero po osiągnięciu 60. roku życia (w przypadku nabycia wcześniejszych uprawnień emerytalnych – po ukończeniu 55 lat);
  •  na IKE trzeba wpłacać co najmniej w pięciu dowolnych latach kalendarzowych, albo zgromadzić ponad połowę wszystkich wpłat na IKE nie później niż 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Z oszczędności gromadzonych na IKE można skorzystać w dowolnym momencie. Jeśli zrobisz to pomimo niespełnienia dwóch opisanych wyżej warunków – stracisz po prostu prawo do skorzystania z preferencji podatkowych. Oszczędności gromadzone na Indywidualnym Koncie Emerytalnym są w pełni prywatne, co oznacza, że są również dziedziczone.

Dużym plusem IKE mogą być niższe koszty oszczędzania. W Investors TFI oszczędzający na Indywidualnym Koncie Emerytalnym inwestują w jednostki typu I, chrakteryzujące się niższą opłatą za zarządzanie. Jeśli Twój pracodawca prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) lub Pracowniczy Plan Kapitałowy z funduszami Investors – inwestujesz w jednostki typu P, gdzie warunki oszczędzania są jeszcze korzystniejsze.

Oszczędzać na IKE możesz w dogodny dla Ciebie sposób. Możesz wpłacać co miesiąc, kwartał, rok lub tylko wtedy, gdy masz nadwyżki finansowe. Pamiętaj jednak, że by skorzystać z ulgi podatkowej musisz spełnić opisany powyżej warunek systematyczności wpłat. Ustawodawca przewidział natomiast roczny limit wpłat na IKE, który zmienia się co rok. W 2023 roku wynosi on 20 805 zł.

  • Otwórz konto za 0 zł!

  • Wybierz fundusze lub skorzystaj z przygotowanych modeli oszczędzania!

  • Wpłać minimum 100 zł i zacznij oszczędzać!

Zobacz również

Wybór czy konieczność

Dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

IKE czy IKZE

Sprawdź czym różnią się i jakie korzyści oferują popularne programy długoterminowego oszczędzania

Jak wybrać fundusze na emeryturę

Uniwersalne zasady inwestowania w kontekście oszczędzania na emeryturę.