Investors TFI | Fundusze mieszane

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze mieszane

Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.

Profil inwestora

Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.

Wyceny funduszy mieszanych

Notowania funduszy z dnia: 2023-09-21
Nazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %
1D12M3L5L
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/739,62 PLN-0,65 %14,31 %-7,62 %9,06 %12,43 %-0,73 %0,61 %7,14 %59,44 %295,80 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 730,18 PLN-1,08 %17,03 %-6,60 %15,21 %13,81 %-2,30 %-1,46 %8,05 %105,53 %630,18 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zacznisz inwestować.