Investors TFI | Fundusze mieszane

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze mieszane

Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.

Profil inwestora

Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.

Wyceny funduszy mieszanych

Notowania funduszy z dnia: 2024-02-20
Nazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %
1D12M3L5L
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/743,52 PLN0,21 %18,68 %-4,39 %23,81 %1,87 %2,54 %5,50 %9,26 %65,41 %334,77 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 838,43 PLN0,20 %23,86 %-3,60 %43,11 %3,14 %4,19 %8,18 %12,63 %112,91 %738,43 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zacznisz inwestować.