Investors TFI | Fundusze mieszane

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze mieszane

Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.

Profil inwestora

Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obliacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zacznisz inwestować.