Investors TFI | Fundusze mieszane

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze mieszane

Łączą długoterminowy potencjał rynków akcji z mniejszą zmiennością obligacji. Podział portfela pomiędzy dwie różne klasy aktywów pomaga wykorzystać okresy dobrej koniunktury na giełdach i ogranicza ryzyko straty w czasie bessy.

Profil inwestora

Fundusze mieszane są kompromisem pomiędzy długoterminowym potencjałem wzrostowym akcji, a stabilizacją portfela oferowaną przez obligacje. Fundusze mieszane przeznaczone są dla inwestorów akceptujących wyższą zmienność niż w funduszach obligacyjnych czy oszczędnościowych, przy równoczesnym zwiększonym potencjale zysku.

Wyceny funduszy mieszanych

Notowania funduszy z dnia: 2024-05-20
Nazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %
1D12M3L5L
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/744,86 PLN0,20 %15,77 %3,99 %26,15 %5,01 %2,98 %3,08 %8,75 %70,96 %348,15 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 879,08 PLN0,34 %21,63 %8,35 %47,10 %8,14 %4,46 %4,85 %13,43 %127,87 %779,08 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zacznisz inwestować.