Investors TFI | Czym różni się IKE od IKZE

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

IKE a IKZE

Podstawową różnicą miedzy IKE a IKZE jest kwestia możliwej do wykorzystania ulgi podatkowej. Oszczędzając na IKZE możesz co roku obniżyć swój podatek dochodowy. IKE tej możliwości nie daje, jednak oferuje większą elastyczność i brak podatku przy wypłacie pieniędzy po zakończeniu kariery zawodowej.

Co wybrać – IKE czy IKZE?

W naszych artykułach opisaliśmy sposób działania IKE oraz IKZE. W naturalny sposób pojawia się pytanie „Co wybrać – IKE czy IKZE?”. Jak to zwykle w życiu, odpowiedź brzmi „To zależy”. Zanim omówimy zalety każdego z programów – pamiętaj, że nie musisz wybierać. Możesz oszczędzać wykorzystując zarówno Indywidualne Konto Emerytalne, jak i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.
Jeśli jednak chcesz zdecydować się tylko na jedno z kont, sprawdź przygotowane przez nas porównanie.

 

Zalety IKE

  • Wyższy limit wpłat - 23 472 zł w 2024 r. W IKZE w tym roku możesz wpłacić maksymalnie 9 388 zł (lub 14 083 zł, gdy prowadzisz działalność gospodarczą).
  • Wcześniejsza możliwość skorzystania z wszystkich zalet programu. By je zrealizować, w IKE musisz oszczędzać do osiągnięcia 60 lat (lub zakończenia 55. roku życia w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych). W przypadku IKZE musisz wstrzymać się z wypłatami do osiągnięcia 65 lat.
  • Większa elastyczność. Gdy będziesz nagle (przed osiągnięciem wymaganego danym programem wieku) potrzebować zastrzyku gotówki, w IKE możesz wypłacić zarówno całość, jak i cześć oszczędności. Wypłacone pieniądze zostaną obciążone 19-proc podatkiem od osiągniętego zysku. W IKZE musisz wypłacić całość i cała ta kwota powiększy twoje dochody w zeznaniu podatkowym za dany rok.

Zalety IKZE

  • Możliwość corocznego obniżenia płaconych podatków – całość wpłat na IKZE (oczywiście do wysokości ustalonego na dany rok limitu) możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. To znacząca i odczuwalna co roku ulga. W 2024 r. możesz zaoszczędzić maksymalnie nawet nawet 3 004 zł (jeśli pracujesz na etacie) lub 4 507 zł (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą)

To w końcu co - IKE czy IKZE?

Na pierwszy rzut oka argumentów przemawiających za IKE jest więcej. Z drugiej jednak strony w IKZE nasze korzyści są odczuwalne szybciej (co roku, przy rozliczaniu  PIT). Konstrukcja tego programu premiuje jednak inwestycje długoterminowe i w rozwiązania o wyższym potencjale wzrostu (a co za tym idzie, charakteryzujące się wyższa zmiennością – przeczytaj nasze artykuły w sekcji ”Podstawy inwestowania"). Jeśli chcesz sprawdzić jak mogło wyglądać w praktyce oszczędzanie na IKE i IKZE w ostatnich latach – przeczytaj cześć artykułu, dostępną pod tabelą z porównaniem IKE i IKZE.

 

IKE czy IKZE – co wybierają Polacy

Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec czerwca 2023 roku zarejestrowanych było ponad 811 tys. IKE, oraz 483 tys. IKZE. Wydaje się więc, że prosty mechanizm działania, większe limity wpłat i elastyczność sprawiają, że więcej Polaków decyduje się na IKE niż IKZE.

 

IKE a IKZE - porównanie

 

IKE

IKZE

Limit wpłat w 2024 23 472 zł

9 388 zł

(samozatrudnieni 14 083 zł)

Korzyści podatkowe w trakcie oszczędzania - Możesz odliczyć wpłaty od dochodu do opodatkowania w PIT
Opodatkowanie po zakończeniu oszczędzania1 Nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych Nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych
Nie zapłacisz podatku dochodowego od osób fizycznych Zapłacisz zryczałtowany 10-proc. podatek dochodowy
Do kiedy musisz oszczędzać, by osiągnąć maksymalne korzyści Do osiągnięcia 60 lat lub do zakończenia 55. roku życia w przypadku osiągnięcia wcześniejszych uprawnień emerytalnych Do osiągnięcia 65 lat
Możliwość wcześniejszego zwrotu Tak. Zapłacisz 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych. Możesz wypłacić zarówno część jak i całość oszczędności. Tak. Zwrot w całości uwzględniasz w zeznaniu podatkowym i odprowadzasz podatek dochodowy. Musisz wypłacić tylko całość oszczędności.
Dziedziczenie zgromadzonych oszczędności Tak. Spadkobierca nie zapłaci podatku od spadku i darowizn.

Tak. Spadkobierca nie zapłaci podatku od spadku i darowizn.

Spadkobieraca zapłaci 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, chyba że dziedziczone oszczdności w całości przeniesie do swojego IKZE.

1 Po osiągnięciu 60 roku życia (lub skończeniu 55 lat, przy wcześniejszych uprawnieniach emerytalnych) dla IKE i 65 roku życia dla IKZE. Dodatkowo w przypadku IKE musisz dokonać wpłat przynajmniej w 5 latach kalendarzowych, a w przypadku IKZE - dokonać wpłat przynajmniej w 5 latach kalendarzowych albo dokonać ponad połowy wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

IKE czy IKZE - przykład

Jak wspomnieliśmy powyżej, IKZE premiuje inwestowanie długoterminowe i w rozwiązania o wyższym potencjale wzrostu. Dzieje się tak, ponieważ im szybciej rosną zainwestowane środki, tym większą rolę w finalnie zgromadzonych środkach będą miały zyski (od których w ramach standardowej inwestycji musielibyśmy zapłacić 19% podatku), a mniejszą wpłacony kapitał. Zakładając więc, że w finalnej inwestycji udział zysków będzie wyższy niż wartość wpłaconych środków (stopa zwrotu musi wtedy wynieść powyżej 100% - tak, to możliwe przy długoterminowym oszczędzaniu), to przy 10-procentowym zryczałtowanym podatku, w IKZE możemy osiągnąć podwójną korzyść podatkową – nie tylko przy corocznym odliczeniu wpłat od podstawy opodatkowania, ale również w trakcie wypłaty środków – wtedy zryczałtowany podatek  naliczany od wypłaty z IKZE będzie niższy od standardowego podatku od zysków kapitałowych.

Aby lepiej zobrazować powyższe zależności posłużymy się przykładem inwestora lokującego 200 złotych co miesiąc w Investor Zrównoważony od początku istnienia funduszu (czyli od stycznia 1998 roku) do 30 czerwca 2023 r. Obliczenia dokonane zostały na kategorii A jednostek uczestnictwa i zawierają wszystkie opłaty obniżające wynik funduszu pobierane przez TFI (na przykład opłata za zarządzanie). Warto pamiętać, że oszczędzając w ramach IKE i IKZE oddajemy do Państwa dyspozycji kategorię I uczestnictwa, które charakteryzują się jeszcze niższą opłatą za zarządzanie, przez co powiększają wartość finalnej inwestycji.

W obliczeniach przyjęliśmy założenie, że w IKZE corocznie odliczamy kwotę od podstawy opodatkowania PIT w skali progresywnej 32%.

Ważne: Powyższe obliczenia mają za zadanie jedynie zilustrować działanie IKE i IKZE. Historyczne wyniki Investor Zrównoważony nie stanową gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Możliwe do osiągnięcia korzysci podatkowe uzależnione są od indywidualnych dochodów podatnika.

Inwestując co miesiąc 200 zł w Investor Zrównoważony od początku istnienia funduszu, wpłaciliśmy łącznie 61 200 zł. Przez ten czas zgromadzone w funduszu środki urosły do 153 823 zł. Inwestując bez IKE i IKZE (standardowy sposób) przy wypłacie środków musielibyśmy uiścić 19% podatków od zysków kapitałowych - tym przypadku 17 600 zł. Po podatku więc, kwota którą otrzymamy wyniesie 136 232 zł. W przypadku IKE nie płacimy podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie środków powyżej 60 roku życia (lub po 55, przy nabyciu uprawnień emerytalnych), w związku z tym, od zgromadzonych 153 823 nie musimy uiścić żadnego podatku.

W przypadku IKZE, główna przewaga polega na możliwości odliczeniu od podstawy opodatkowania wpłat na IKZE w danym roku podatkowym. W naszym przykładzie, byłoby to maksymalnie 19 584 zł (przy założeniu 32% podatku dochodowego w całym okresie oszczędzania).
Powyższy przykład dobrze ilustruje szczególną atrakcyjność IKZE w wypadku wysokiej kwoty do opodatkowania podatkiem PIT oraz długoterminowego i efektywnego inwestowania.

Oszczędzaj z funduszami Investors!

Chcesz oszczędzać na emeryturę? Wybierz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z funduszami Investors! Skorzystaj z zalet programów inwestycyjnych:

  • obniżona opłata za zarządzanie,
  • optymalizacja podatkowa,
  • przygotowane modele długoterminowego oszczędzania.
Sprawdź IKE z InvestorsSprawdź IKZE z Investors

Zobacz również

Oszczędzaj systematycznie

Dowiedz się jakie zalety ma systematyczne oszczędzanie

Fundusz czy lokata

Dowiedz się kiedy oszczędzać na lokacie, a kiedy warto rozważyć fundusze inwestycyjne

Jak zbudować portfel

Sprawdź czym kierować się budując portfel oszczędności emerytalnych