Investors TFI | Czym różni się IKE od IKZE

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

IKE a IKZE

Podstawową korzyścią oszczędzania zarówno na Indywidualnym Koncie Emerytalnym, jak i Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w przypadku, gdy spełnimy przewidziane w ustawie warunki (więcej o tych warunkach piszemy tu (IKE) i tu (IKZE). Sposób naliczania ulgi jest podstawową, choć nie jedyną, różnicą pomiędzy IKE i IKZE.

W przypadku IKE ulgę podatkową zrealizujesz po zakończeniu oszczędzania, czyli po osiągnięciu 60 roku życia (lub ukończeniu 55 lat, w przypadku przyznania wcześniejszych uprawnień emerytalnych). Wypłata oszczędności nie będzie wtedy obciążona 19-proc. podatkiem od dochodów kapitałowych. W IKZE oszczędności odczujesz co roku – całość wpłat możesz odliczyć od podstawy opodatkowania w rozliczeniu rocznym za rok, w którym wpłaciłeś/wpłaciłaś pieniądze na IKZE. Wypłata po zakończeniu oszczędzania również nie będzie obciążona podatkiem od dochodów kapitałowych. Konieczne będzie jednak uiszczenie 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ważną różnicą między oboma systemami są też zasady, na jakich można odzyskać pieniądze, gdy okaże się, że są nam potrzebne wcześniej niż zakładaliśmy. W obu przypadkach tracisz prawo do ulgi podatkowej związanej z oszczędzaniem. W IKE oznacza to konieczność zapłaty podatku od dochodów kapitałowych. W IKZE podatku tego co prawda nie płacisz, jednak zwrot w całości doliczasz sobie do dochodu w zeznaniu podatkowym za rok, w którym wypłaciłeś/wypłaciłaś oszczędności. Co więcej, w przypadku IKE możesz wypłacić tylko część zgromadzonych pieniędzy, a w przypadku IKZE musisz wypłacić całość.
Odmienne są też zasady dziedziczenia oszczędności. Tak w IKE, jak i w IKZE są one dziedziczone bez konieczności płacenia podatku od spadków i darowizn. W IKZE konieczne jest jednak zapłacenie 10-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego, chyba że dziedziczone oszczędności w całości przniesione zostaną na IKZE spadkobiercy. W IKE nie płaci się żadnego podatku.

Czynnikami odróżniającymi oba systemy jest też roczny limit wpłat (w IKE jest on wyższy) oraz wiek, w którym można skorzystać z oszczędności i przewidzianych ulg podatkowych. Podsumowanie różnic między IKE, a IKZE zamieściliśmy w poniższej tabeli.IKE
IKZE
Limit wpłat w 2023 r.  20 805 zł
8 322 zł
samozatrudnieni: 12 493 złKorzyści podatkowe w trakcie oszczędzania - Możesz odliczyć wpłaty od dochodu do opodatkowania w PITOpodatkowanie po zakończeniu oszczędzania1 Nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych

Nie zapłacisz podatku dochodowego od osób fizycznych
Nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych

Zapłacisz zryczałtowany 10-proc. podatek dochodowyDo kiedy musisz oszczędzać, by osiągnąć maksymalne korzyści Do osiągnięcia 60 lat lub do zakończenia 55. roku życia w przypadku osiągnięcia wcześniejszych uprawnień emerytalnych Do osiągnięcia 65 latMożliwość wcześniejszego zwrotu
Tak. Zapłacisz 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych. Możesz wypłacić tylko część oszczędności.
Tak. Zwrot w całości uwzględniasz w zeznaniu podatkowym i odprowadzasz podatek dochodowy. Musisz wypłacić całość oszczędności.1 Po osiągnięciu 60 roku życia (lub skończeniu 55 lat, przy wcześniejszych uprawnieniach emerytalnych) dla IKE i 65 roku życia dla IKZE. Dodatkowo w przypadku IKE musisz dokonać wpłat przynajmniej w 5 latach kalendarzowych, a w przypadku IKZE - dokonać wpłat przynajmniej w 5 latach kalendarzowych albo dokonać ponad połowy wpłat nie później niż 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę.

Oszczędzaj z funduszami Investors!

Chcesz oszczędzać na emeryturę? Wybierz Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) lub Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) z funduszami Investors! Skorzystaj z zalet programów inwestycyjnych:

  • obniżona opłata za zarządzanie,
  • optymalizacja podatkowa,
  • przygotowane modele długoterminowego oszczędzania.
Dowiedz się więcej o IKEDowiedz się więcej o IKZE

Zobacz również

IKE z Investors

Poznaj IKE z funduszami Investors

IKZE z Investors

Załóż IKZE w Investors

Jak zbudować portfel

Sprawdź czym kierować się budując portfel oszczędności emerytalnych