Investors TFI | Fundusze surowcowe

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze surowcowe

Ich celem jest odzwierciedlanie zmian cen wybranego surowca lub grupy surowców. Mogą też inwestować w akcje spółek zajmujących się wydobyciem lub przetwarzaniem danego surowca.

Profil inwestora

Fundusze surowcowe to rozwiązanie dla inwestorów chcących uczestniczyć w zyskach wynikjących ze wzrostu wyceny surowców, lub chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny o roziwiązania oferujące ekspozycje na rynki wybranych surowców.

  • Celem funduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych oraz innych instrumentów finansowych dających ekspozycję na rynek złota zarządzanych lub emitowanych przez renomowane instytucje finansowe. Ekspozycja walutowa funduszu jest w znaczącym stopniu zabezpieczana przed ryzykiem kursowym. Oznacza to ze wycena funduszu skorelowana jest z wyceną złota w walutach zagranicznych (przede wszystkim w dolarze i euro). 

    Zobacz stronę funduszu

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem inwestowania.