Investors TFI | Fundusze surowcowe

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze surowcowe

Ich celem jest odzwierciedlanie zmian cen wybranego surowca lub grupy surowców. Mogą też inwestować w akcje spółek zajmujących się wydobyciem lub przetwarzaniem danego surowca.

Profil inwestora

Fundusze surowcowe to rozwiązanie dla inwestorów chcących uczestniczyć w zyskach wynikjących ze wzrostu wyceny surowców, lub chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny o roziwiązania oferujące ekspozycje na rynki wybranych surowców.

  • Celem funduszu jest odzwierciedlanie koniunktury na rynku złota. Investor Gold Otwarty inwestuje za pośrednictwem funduszy zagranicznych oraz innych instrumentów finansowych dających ekspozycję na rynek złota zarządzanych lub emitowanych przez renomowane instytucje finansowe. Ekspozycja walutowa funduszu jest w znaczącym stopniu zabezpieczana przed ryzykiem kursowym. Oznacza to ze wycena funduszu skorelowana jest z wyceną złota w walutach zagranicznych (przede wszystkim w dolarze). 

    Zobacz stronę funduszu

Wyceny funduszy surowcowych

Wycena na dzień

13.06.2024

Wybierz

Fundusz parasolowy - potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zamiana jednostek między subfunduszami jednego funduszu parasolowego nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. W ofercie Investors TFI dostępne są fundusze Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
Wskaźnik SRRI – wskaźnik ryzyka obrazujący zmienność jednostek uczestnictwa (różnicę między maksymalną i minimalną tygodniową stopą zwrotu w okresie 5 lat). Poziom ryzyka prezentowany jest w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższy poziom ryzyka. Wskaźnik bazuje na historycznych stopach zwrotu, co oznacza, że może się zmieniać. Nie obejmuje też wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusze.
(oznacz gwiazdką fundusze, które Cię interesują)
PorównajNazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %Ulubione
1D12M3L5L
Investor Gold Otwartykat.AInvestor SFIO4/7 203,19 PLN-0,30 %13,55 %13,76 %45,73 %10,05 %-1,44 %6,29 %14,87 %45,41 %103,15 %
Investor Surowcowykat.AInvestor SFIO4/785,48 PLN0,46 %3,59 %-11,08 %2,93 %5,36 %0,09 %4,45 %8,16 %--14,48 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem inwestowania.