Jak wybrać fundusz inwestycyjny

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Jak wybrać fundusz inwestycyjny

Fundusz akcji, czy obligacji? A może zrównoważony? Inwestując w fundusze musimy zdecydować, w których produktach ulokujemy nasze oszczędności. Najwazniejszymi kryteriami, które powinniśmy brać pod uwagę przy tym wyborze są przewidywany czas inwestycji oraz profil ryzyko-zysk funduszu. 

Zysk to oczywiście pierwsze słowo, z którym chcielibyśmy kojarzyć nasze inwestycje. Każdy, chce przecież, by fundusz przynosił jak najwyższy zysk. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdzamy historyczne wyniki. Warto pamiętać, że nie gwarantują one osiągnięcia podobnych w przyszłości. Mogą natomiast pokazać w jaki sposób fundusz zachowuje się w okresach gorszej i lepszej koniunktury. Po zachowaniu jednostki widać też, jak duża może być krótkoterminowa zmienność wyniku.  

Ryzyko straty jest w naturalny sposób czymś, czego chcielibyśmy uniknąć. Nie po to przecież inwestujemy, by tracić! Teoretycznie najlepiej więc wybierać fundusze charakteryzujące się najniższym ryzykiem. Pamiętajmy jednak, że w inwestowaniu ZAWSZE obowiązuje zasada „Im mniejsze ryzyko, tym mniejszy potencjalny zysk” (i odwrotnie – „Im wyższy zysk, tym większe potencjalne ryzyko”). KAŻDA inwestycja obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem poniesienia straty. Można zainwestować w fundusze charakteryzujące się niskim ryzykiem straty (choć zawsze ono istnieje), ale należy wtedy liczyć raczej na ochronę realnej wartości zainwestowanej kwoty, a nie na znaczący zarobek.

Wróćmy do naszego dylematu – który fundusz wybrać? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że fundusze oferowane na polskim rynku dzielą się na cztery podstawowe kategorie: akcji, obligacji, surowcowe (w tej kategorii mieszcząc się fundusze złota) oraz mieszane. Z danych historycznych wynika, że długoterminowo największy zysk przynoszą fundusze akcji, choć inwestowanie w nie wiąże się z największą zmiennością (w większości lat przynoszą zysk, jednak są też okresy zakończone stratą). Fundusze obligacji generalnie przynoszą niższy zysk, ale zachowują się stabilniej. Produkty mieszane w naturalny sposób powinny być produktem pośrednim. 

Profil ryzyko zysk w praktyce

Jak zależność ryzyko zysk działa w praktyce? Prześledźmy zachowanie jednostek dwóch funduszy: Investor Oszczędnościowy (fundusz obligacji) oraz Investor Zrównoważony (fundusz mieszany).

W perspektywie 10 lat zdecydowanie wyższe zyski przyniósł Investor Zrównoważony (nawet mimo złej koniunktury na rynkach akcji panującej pod koniec 2021 i w 2022 r.). Zmienność notowań tego funduszu była jednak zdecydowanie wyższa niż Investor Oszczędnościowy.

Horyzont inwestycyjny, czyli czas do momentu, w którym będziemy chcieli wycofać pieniądze, jest bardzo istotnym kryterium wyboru funduszy. Jak widać na podanym wyżej przykładzie, w długim terminie udział akcji w portfelu inwestycyjnym przynosi dobre rezultaty. Dlatego jeśli planujemy zainwestować na dłużej warto rozważyć udział funduszy akcji lub mieszanych w naszym portfelu. 

Jeśli z kolei chcemy zainwestować na krótko, lub zakładamy, że pieniądze mogą być nam potrzebne w każdej chwili powinniśmy się zastanowić się jak duże ryzyko akceptujemy i czy nie warto zrezygnować z części potencjalnych zysków na rzecz mniejszej zmienności i niższego ryzyka oferowanego przez fundusze dłużne. Może bowiem zdarzyć się tak, że w momencie, w którym akurat będziemy chcieli zamknąć inwestycje koniunktura na rynkach akcji będzie zła i będziemy musieli zaakceptować stratę. Może oczywiści też być odwrotnie – fundusze akcji akurat w okresie naszej inwestycji przyniosły duże zyski.

Każdy musi więc odpowiedzieć sobie na pytanie: „na jak długo chcę zainwestować i jakie ryzyko jestem gotowy/gotowa podjąć ryzyko”.  Decyzja, w które fundusze zainwestować jest bowiem w rękach każdego z nas.

Wybierz fundusze Investors

W naszej ofercie znajdziesz fundusze o zróżnicowanym profilu dochodu i ryzyka. Są wśród nich zarówno takie, które przeznaczone są dla konserwatywnych inwestorów, jak i produkty umożliwiające wykorzystanie potencjału spółek technologicznych czy wzrostowych.

Sprawdź, które fundusze pasują do Twoich potrzeb!

Poznaj nasze fundusze

Podsumowując:

  • Decydując się w co inwestujemy powinniśmy wziąć pod uwagę naszą akceptację dla zmienności wyceny.
  • Im bliżej planowanej przez nas daty zakończenia kariery zawodowej, tym mniejszy powinien być udział akcji.
  • Korzystając z IKE lub IKZE z funduszami Investors możesz skorzystać z alokacji według wieku i wybrać jeden z zaproponowanych przez nas modeli budowania portfela.

Zobacz również

Wybór czy konieczność

Sprawdź dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i zaoszczędż na podatkach.

IKE a IKZE

Sprawdź czym różnią się i jakie korzyści oferują popularne programy długoterminowego oszczędzania.