Fundusze parasolowe

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Co to jest fundusz parasolowy?

Nazwa „fundusz parasolowy” jest dosłownym tłumaczeniem z angielskiego umbrella fund i dobrze opisuje podstawową zaletę tego typu rozwiązania – ochronę uczestnika. W fundusz parasolowy nie można zainwestować bezpośrednio – inwestujemy w wydzielone subfundusze. Każdy z nich ma inną politykę inwestycyjną i wydzielone aktywa. Dopóki nasze środki ulokowane są w subfunduszach jednego funduszu parasolowego, dopóty chronione są przed podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki).

Jak działa fundusz parasolowy

Powiedzmy, że zainwestowaliśmy 100 zł w tradycyjny (czyli nie parasolowy) fundusz A. Osiągnęliśmy 10% zysku, czyli mamy obecnie 110 zł. Środki te chcemy od razu zainwestować w fundusz B. Musimy jednak najpierw zapłacić 19-proc. podatek od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Do funduszu B trafi więc 108,1 zł. Jeśli również tu nasz zysk wyniósł 10% (czyli 10,81 zł) to stan naszych oszczędności wynosi obecnie 118,91 zł. Gdy chcemy wycofać te pieniądze zapłacimy znowu podatek Belki (19% z wynoszącego 10,81 zł zysku, czyli 2,05zl) i do naszej kieszeni trafi 116,86 zł.

Prześledźmy teraz jak transakcje te wyglądałyby w przypadku subfunduszy funduszu parasolowego. Po zakończeniu inwestycji w subfunduszu A całe 110 zł (100 zł wpłaty i 10 zł zysku) trafia do subfunduszu B. 10-procentowy zysk w tym funduszu przekłada się na stan naszych oszczędności równy 121 zł. Gdy chcemy wycofać te pieniądze zapłacimy podatek Belki (19% od zysku wynoszącego łącznie 21 zł, czyli 3,99 zł) a do naszej kieszeni trafi 117,01 zł. Różnica nie jest duża. Jeśli jednak oszczędzamy długoterminowo i zakładamy, że w tym czasie nasze preferencje odnośnie tego, w którym funduszu trzymamy pieniądze będą się zmieniać, to różnica może być już zdecydowanie bardziej atrakcyjna.

 

Fundusz parasolowy chroni nas w jeszcze jeden sposób – pozwala kompensować zyski i straty osiągnięte na subfunduszach. By zilustrować tę korzyść wróćmy do naszego przykładu. Tym razem jednak na funduszu A osiągnęliśmy 10% zysku, a na funduszu B 5% straty. Podobnie jak w pierwszym przypadku – z funduszu A do funduszu B trafia 108,1 zł. Strata w funduszu B powoduje jednak, że wycofując pieniądze do naszej kieszeni trafia 102,70 zł. W przypadku funduszu parasolowego do funduszu B trafia 110 zł, 5-procentowa strata niweluję tę kwotę do 104,5 zł, z czego 4,5 zł to nasz łączny zysk. Po odprowadzeniu podatku (19% z 4,5 zł, czyli 0,86 zł) do dyspozycji mamy 103,64 zł.

Jak więc widać, w obu przypadkach parasol ochronił pewną część naszych oszczędności. Ponieważ nie można zainwestować bezpośrednio w fundusz parasolowy, a jedynie w jego subfundusze, nazwy "subfundusz" i "fundusz" w kontekście inwestycyjnym często używane są zamiennie.

 

Fundusze parasolowe Investors

Zobacz również

Unikaj błędów

Sprawdź, jakich błędów unikać podczas inwestowania.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.