Fundusze inwestycyjne Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze inwestycyjne

Zastanawiasz się w co inwestować? Akcje, obligacje, surowce – fundusze inwestycyjne do doskonałe narzędzie inwestowania w różne klasy aktywów. Niska minimalna wartość wpłaty oraz stały dostęp do zgromadzonych środków to tylko jedne z zalet inwestowania w fundusze.

W naszej ofercie znajdziesz różne kategorie funduszy. Poznaj je i zbuduj swój portfel inwestycyjny!
Jeśli potrzebujesz pomcy w podjęciu decyzji w co inwestować - skorzystaj z naszej sekcji Wszystko o inwestowaniu.

  • Charakteryzują się najniższym ryzykiem w naszej ofercie. Inwestują wyłącznie w papiery dłużne o niższym ryzyku stopy procentowej, czyli na przykład obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

    Dowiedz się więcej

Zobacz również

Zanim zaczniesz

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem inwestowania.

Oszczędzaj systematycznie

Zalety systematycznego oszczędzania - inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zbudować duży kapitał.

Powiększ emeryturę

Zbuduj kapitał korzystając z zalet IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.