Komentarze Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Komentarze Investors TFI

 • komentarz

  Komentarz miesięczny - maj 2024 r.

  Choć po kilku tygodniach rynkowych turbulencji 15 maja indeks S&P500 powrócił do widocznego w pierwszym kwartale tego roku trendu ustanawiania kolejnych rekordów, to krótkoterminowe wskaźniki sentymentu inwestorów spadły do nieco rozsądniejszych poziomów. Okres podwyższonej zmienności i w sumie dość ograniczonych spadków był jednak zbyt krótki, żeby na serio przestraszyć rynek.
 • komentarz

  Komentarz miesięczny - kwiecień 2024 r.

  Niewielkie turbulencje, z jakimi muszą borykać się inwestorzy na Wall Street od początku kwietnia mogą być zapowiedzią nadchodzących zmian. Hossa na akcjach nie powinna wyglądać tak, jakby była odrysowywana linijką.
 • komentarz

  Komentarz miesięczny - marzec 2024 r.

  Giełdowa hossa stała się ostatnio tematem z pierwszych stron gazet (The Economist, Barrons). Zazwyczaj bywało to sygnałem ostrzegawczym, którego nie należało ignorować.
 • komentarz

  Komentarz miesięczny - luty 2024 r.

  Dane wskazujące na siłę rynku pracy w USA nie są wcale takie jednoznaczne. Dlatego też tak ważne jest potencjalne odbicie w światowym przemyśle, dzięki któremu takie spółki jak UPS nie będą zmuszone do kolejnego cięcia kosztów. Takie cięcia są mocno zaraźliwie i mogą odbić się na całej gospodarce.
 • rynek złota

  Złoto w 2024 r. - ku nowym szczytom

  Spodziewany w połowie roku początek cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych powinien być silnym impulsem wzrostowym dla kursu kruszcu. W perspektywie końca 2024 roku oznaczałoby to wzrost ceny złota najprawdopodobniej do poziomu ok. 2200 USD za uncję, z potencjałem na jeszcze silniejszy ruch w górę.
 • komentarz

  Cele inwestycyjne 2024 r. - warto postawić na dywersyfikację

  W 2024 roku warto postawić na szeroką dywersyfikację, zarówno pod względem klas aktywów, jak i obszarów geograficznych, czy też poszczególnych branż i segmentów rynku. Dlatego najbardziej optymalna na ten rok wydaje się strategia zrównoważona, łącząca obligacje skarbowe i korporacyjne z rynkami akcji, a także z dodatkiem w postaci złota (kontynuacja ubiegłorocznej siły) oraz surowców.
 • komentarz

  Komentarz miesięczny - grudzień 2023 r.

  Optymizm, jaki zapanował na warszawskiej giełdzie w październiku okazał się mocno zaraźliwy. Listopad przyniósł inwestorom hossę praktycznie wszędzie – od rynków wschodzących (poza Chinami), przez strefę euro, po USA. Co więcej, objęła ona niemal wszystkie klasy aktywów – od akcji, przez obligacje po złoto, miedź i kryptowaluty.
 • komentarz

  Komentarz miesięczny - listopad 2023 r.

  Październikowa słabość rynku akcji na Wall Street sprowadziła indeksy do poziomów sugerujących mocne wyprzedanie rynku. Dodając do tego historyczną sezonowość, która premiuje ostatnie dwa miesiące roku, można oczekiwać jakiejś próby odreagowania indeksów giełd rynków rozwiniętych.
 • komentarz

  Komentarz miesięczny - październik 2023 r.

  Wygląda na to, że Fed jest przekonany, iż udało mu się zahamować wzrost cen bez wprowadzenia amerykańskiej gospodarki w stan recesji. Ta wiara okazała się zaraźliwa, a perspektywa miękkiego lądowania w gospodarce stała się w ostatnich tygodniach powszechnie obowiązującym scenariuszem. Trzeba jednak pamiętać, że tak zwany soft landing to niezmiernie rzadkie zjawisko.
 • rynek obligacji

  Fundusze dłużne wciąż atrakcyjne

  Zaskakująca obniżka przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) na początku września podstawowej stopy procentowej aż o 0,75 pkt proc. (z 6,75% do 6%), nie zmieniła w znaczącym stopniu atrakcyjności funduszy dłużnych.