Zasady bezpieczeństwa Investor Online

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Korzystaj bezpiecznie z Investor Online

Pamiętaj o podstawowych zasadach zbezpiecznego korzystania z systemu transakcyjnego Investor Online!

Zabezpiecz transakcje 
Aktualizuj komputer
 • Upewnij się, że Twój komputer ma najnowsze aktualizacje i przeglądarkę.
Uważaj na wirusy komputerowe 
 • Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i zabezpiecz komputer zaporą sieciową.
Korzystaj z legalnego oprogramowania 
 • Używaj tylko oprogramowania z zaufanych źródeł, aby uniknąć hakerskich modyfikacji.
Uważaj na fałszywe linki 
 • Nie otwieraj Investor Online przez linki z nieznanych e-maili lub SMS-ów i nie otwieraj podejrzanych wiadomości oraz załączników.
 • Nie używaj wyszukiwarek, aby znaleźć stronę logowania Investor Online. Wpisz adres ręcznie.
 • Weryfikuj adres strony i szyfrowanie (https i kłódka) przed logowaniem. Zwracaj uwagę na komunikaty przeglądarki i unikaj logowania przy wątpliwościach.
Korzystaj z bezpiecznych sieci 
 • Używaj Investor Online na własnym sprzęcie i unikaj publicznych sieci Wi-Fi.
Bezpieczne połączenie w domu 
 • Zadbaj o bezpieczeństwo domowego internetu i hasła do routerów.
Weryfikuj dane przlewy bankowe 
 • Samodzielnie wpisuj numery rachunków bankowych w przelewach. Jeśli decydujesz sie je wkleić - zawsze sprawdzaj skopiowane numery.
Nie zostawiaj otwartego komputera
 • Wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu sesji.
Chroń swoje dane logowania
 • Nie przechowuj i nie udostępniaj swoich danych logowani, sprawdzaj logowania do systemu.

 

Pobierz Zasady bezpiecznego korzystania z Investor Online