Investors TFI | Fundusze akcji

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze akcji

W naszej ofercie znajdziesz zarówno fundusze koncentrujące się na inwestycjach na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, jak takie, których portfel inwestycyjny budowany jest na parkietach Europy Zachodniej i USA.

Profil inwestora

Historia rynków rozwiniętych dowodzi, że inwestowanie w akcje w długim terminie powinno przynosić największe zyski. Z drugiej strony wiąże się z największym ryzykiem krótkoterminowej zmienności. W związku z tym fundusze akcji przeznaczone są dla inwestorów szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) atrakcyjnych zysków płynących z rynków akcji, a jednocześnie akceptujących ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.