Jak inwestować na emeryturę

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Jak inwestować na emeryturę

Decydując się gdzie najlepiej odkładać pieniądze na emeryturę warto poznać zalety Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Budując portfel funduszy IKE lub IKZE powinniśmy kierować się analizą trzech czynników - oczekiwanego zysku, akceptowanego ryzyka oraz liczba lat pozostałych nam na zakończenia kariery zawodowej.

Zysk jest oczywiście pierwszą myślą, która nasuwa się gdy myślimy o oszczędzaniu lub inwestowaniu. Każdy, kto chce ulokować pieniądze (czy to oszczędności, czy to składki emerytalne) chciałby przecież, by przynosiły one jak największy dochód. Osiągany zysk jest szczególnie ważny przy oszczędzaniu długoterminowym, a takim jest między innymi gromadzenie środków na emeryturę. Nawet niewielka różnica w osiąganej co roku stopie zwrotu po 15, 20 czy 25 latach przekłada się bowiem na bardzo dużą różnicę w osiąganym zysku. Przykładowo, jeśli co miesiąc będziemy wpłacać odkładać 100 zł i założymy, że roczny zysk to 3%, to po 15 latach uzbieramy prawie 22,8 tys. zł. Jeśli jednak roczny zysk wyniesie 7%, to zaoszczędzona kwota wyniesie już niemal 32 tys. zł. Jak widać różnica jest znacząca.

Ryzyko straty jest w naturalny sposób czymś, czego chcielibyśmy uniknąć przy oszczędzaniu. Nie po to przecież oszczędzamy, by nasze pieniądze traciły na wartości! Teoretycznie najlepiej więc, by oszczędności trafiały tam, gdzie nie ma ryzyka. Warto jednak pamiętać, że przy lokowaniu pieniędzy ZAWSZE obowiązuje zasada „Im mniejsze ryzyko, tym mniejszy potencjalny zysk” (i odwrotnie – „Im wyższy zysk, tym większe potencjalne ryzyko”). KAŻDA inwestycja obarczona jest mniejszym lub większym ryzykiem poniesienia straty. Można ulokować pieniądze w taki sposób, by ryzyko straty było minimalne (choć zawsze ono istnieje), ale należy wtedy liczyć raczej na ochronę realnej wartości pieniędzy przed inflacją, a nie na znaczący zarobek.

Wróćmy do naszego dylematu – w których funduszach ulokować oszczędności emerytalne? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że produkty oferowane w programach emerytalnych zakładają inwestowanie w dwie kategorie aktywów: akcje i instrumenty dłużne (na przykład obligacje). Z danych historycznych wynika, że w długim terminie akcje przynoszą największy zysk, choć inwestowanie w nie wiąże się z największą zmiennością (w większości lat przynoszą zysk, jednak są też okresy zakończone stratą). Instrumenty dłużne generalnie przynoszą niższy zysk, ale zachowują się stabilniej.

Profil ryzyko zysk w praktyce

Jak zależność ryzyko zysk działa w praktyce? Prześledźmy zachowanie jednostek dwóch funduszy: Investor Oszczędnościowy oraz Investor Zrównoważony.

W perspektywie 10 lat zdecydowanie wyższe zyski przyniósł Investor Zrównoważony (nawet mimo złej koniunktury na rynkach akcji panującej pod koniec 2021 i w 2022 r.). Zmienność notowań tego funduszu była jednak zdecydowanie wyższa niż Investor Oszczędnościowy.

Liczba lat do emerytury, czyli czas do momentu, w którym przestaniemy oszczędzać, a zaczniemy wydawać zgromadzone pieniądze, jest bardzo istotnym kryterium wyboru funduszy. Jak widać na podanym wyżej przykładzie, w długim terminie udział akcji w portfelu inwestycyjnym przynosi dobre rezultaty. Dlatego  warto aby ci, którym został jeszcze dłuższy (przynajmniej pięcioletni) okres odkładania środków w programach emerytalnych rozważyli nieco większy udział w zdywersyfikowanym portfelu inwestycyjnym funduszy o wyższym lub średnim profilu ryzyka(funduszy akcji i mieszanych). Z kolei osoby, które powoli zbliżają się do momentu zakończenia inwestycji powinny zastanowić się jak duże ryzyko akceptują i czy nie warto zrezygnować z części potencjalnych zysków na rzecz mniejszej zmienności i niższego ryzyka. Może zdarzyć się tak, że ostatnie lata przed przejściem na emeryturę okażą się wyjątkowo udane na rynkach kapitałowych. Może jednak być też odwrotnie – załamanie w krótkim terminie pochłonie część zgromadzonych środków właśnie w roku, w którym zamierzaliśmy rozpocząć korzystanie z nich, co oznacza, że nie będzie już czasu na odrobienie strat. Każdy musi więc odpowiedzieć sobie na pytanie: „czy mam czas i jestem gotowy podjąć ryzyko”.  Decyzja w których funduszach ulokowane są oszczędności emerytalne jest bowiem w rękach każdego z nas.

Portfel dopasowany do Ciebie

Jeśli decydujesz się oszczędzać na emeryturę przy wykorzystaniu IKE lub IKZE z funduszami Investors możesz skorzystać z alokacji według wieku. Twoje oszczędności będą inwestowane w wybrane przez nas subfundusze. Udział każdego z nich będzie się zmieniał w czasie tak, by portfel był dopasowany do Twojego wieku zgodnie z zasadą, że im bliżej zakończenia kariery zawodowej, tym bardziej ograniczane jest ryzyko inwestycyjne. Wybierz model zrównoważony, jeśli masz bardziej konserwatywne podejście do inwestowania i wolisz ograniczać ryzyko. Model dynamiczny jest dla Ciebie, jeśli akceptujesz wyższe ryzyko oczekując większego zysku w długim terminie.

Możesz też samodzielnie zdecydować, z których subfunduszy będzie składał się Twój portfel IKE i IKZE. W Investors TFI masz do dyspozycji 11 subfunduszy o zróżnicowanej strategii i profilu ryzyko-zysk.

Zastanawiasz się czy wybrać IKE czy IKZE? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł.

Podsumowując:

  • Decydując się w co inwestujemy powinniśmy wziąć pod uwagę naszą akceptację dla zmienności wyceny.
  • Im bliżej planowanej przez nas daty zakończenia kariery zawodowej, tym mniejszy powinien być udział akcji.
  • Korzystając z IKE lub IKZE z funduszami Investors możesz skorzystać z alokacji według wieku i wybrać jeden z zaproponowanych przez nas modeli budowania portfela.

Zobacz również

Wybór czy konieczność

Sprawdź dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i zaoszczędż na podatkach.

IKE a IKZE

Sprawdź czym różnią się i jakie korzyści oferują popularne programy długoterminowego oszczędzania.