Fundusze prywatne

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Oferujemy zarządzanie funduszami prywatnymi dla klientów indywidualnych lub instytucji. Najczęściej do takich funduszy wnoszone są udziały lub akcje w prywatnych przedsiębiorstwach, nieruchomości, papiery wartościowe lub inne składniki majątku.

Dzięki funduszowi prywatnemu można uzyskać:

  • profesjonalne zarządzanie majątkiem
  • korzyści podatkowe związane z odroczeniem płatności podatku od zysków kapitałowych
  • prestiż w postaci własnego funduszu inwestycyjnego

Kontakt dla osób zainteresowanych funduszami prywatnymi: fundusze.dedykowane@investors.pl