Co to jest IKZE

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE jest narzędziem systematycznego oszczędzania na emeryturę. Może je otworzyć każdy, kto skończył 16 lat. Główną korzyścią IKZE jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania środków wpłaconych do IKZE w danym roku kalendarzowym.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to jeden z dwóch (obok Indywidualnych Kont Emerytalnych) sposobów systematycznego oszczędzania na emeryturę. IKZE może założyć każdy, kto ukończył 16 rok życia, przy czym osoby niepełnoletnie mogą wpłacać na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochód na podstawie umowy o pracę. Na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego oszczędności można gromadzić wyłącznie samodzielnie. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKE z współmałżonkiem czy dzieckiem.

Największą zaletą IKZE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. IZKE oferuje preferencje podatkową w momencie wpłaty środków – wpłacone środki mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania w rocznym zestawieniu PIT. W praktyce wysokość ulgi zależy więc od wysokości naszych zarobków. W przypadku rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem, każdy z współmałżonków posiadający konto IKZE może dokonać odliczenia od podatku.
Ponieważ IKZE w założeniach jest programem długoterminowego i systematycznego oszczędzania, skorzystanie z ulgi wymaga spełnienia dwóch warunków:

  • wypłata oszczędności powinna zostać zrealizowana po osiągnięciu 65 roku życia;
  • wpłaty na IKZE powinny być dokonywane przez co najmniej 5 lat kalendarzowych.

Jeśli spełnimy powyższe warunki, wypłacone środki nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki), ale zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Z oszczędności gromadzonych na IKZE można skorzystać w dowolnym momencie. Jeśli zrobisz to pomimo niespełnienia dwóch opisanych wyżej warunków - stracisz prawo do skorzystania preferencji podatkowej. W tym wypadku, wypłata z IKZE będzie zaliczona do Twojego dochodu w danym roku. Oszczędności gromadzone na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego są w pełni prywatne, co oznacza, że są również dziedziczone.

Dużym plusem IKZE mogą być niższe koszty oszczędzania. W Investors TFI oszczędzający na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego inwestują w jednostki typu I, chrakteryzujące się niższą opłatą za zarządzanie. Jeśli Twój pracodawca prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) lub Pracowniczy Plan Kapitałowy z funduszami Investors – inwestujesz w jednostki typu P, gdzie warunki oszczędzania są jeszcze korzystniejsze.

Oszczędzać na IKZE możesz jednorazowo lub w ratach (minimum przez 10 lat albo, przy krótszym okresie wpłat, przez okres równy okresowi oszczędzania). Pamiętaj jednak, że by skorzystać z ulgi podatkowej musisz spełnić opisany powyżej warunek wpłat w dowolnych 5 latach kalendarzowych. Ustawodawca przewidział natomiast roczny limit wpłat na IKZE, który zmienia się co roku. W 2023 roku wynosi on 8 322 zł, a w przypadku samozatrudnionych 12 483 zł.

  • Szybko, łatwo i bezpłatnie otwórz konto przez internet.

  • Wybierz fundusze lub skorzystaj z przygotowanych modeli oszczędzania.

  • Wpłać minimum 100 zł i zacznij oszczędzać.

Zobacz również

Wybór czy konieczność

Dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

IKE czy IKZE

Sprawdź czym różnią się i jakie korzyści oferują popularne programy długoterminowego oszczędzania

Jak wybrać fundusze na emeryturę

Uniwersalne zasady inwestowania w kontekście oszczędzania na emeryturę.