Co to jest IKZE

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IKZE jest narzędziem systematycznego oszczędzania na emeryturę. Może je otworzyć każdy, kto skończył 16 lat. Główną korzyścią IKZE jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania środków wpłaconych do IKZE w danym roku kalendarzowym.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to jeden z dwóch (obok Indywidualnego Konta Emerytalnego) sposobów samodzielnego i systematycznego oszczędzania lub inwestowania pieniędzy z myślą o ich wykorzystaniu po zakończeniu kariery zawodowej. Zastanawiasz się czy warto już teraz myśleć o emeryturze? Koniecznie  przeczytaj nasz artykuł „Oszczędzanie na emeryturę – wybór czy konieczność

Najważniejsze cechy IKZE

  • dobrowolność – Ty decydujesz czy, ile i kiedy chcesz wpłacać,
  • stały dostęp do pieniędzy – decydując się na założenie IKZE w każdej chwili możesz zmienić zdanie i wycofać oszczędności,
  • ulga podatkowa – wpłacone środki (do określanego corocznie limitu) moga zostać odliczone od podstawy opodatkowania.

Gdzie założyć IKZE?

IKZE możesz prowadzić w różnych formach – samodzielnie inwestując za pośrednictwem rachunku maklerskiego, odkładając pieniądze w banku na rachunku oszczędnościowym, kupując obligacje Skarbu Państwa czy też inwestując w jednostki uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Właśnie IKZE z funduszami oferuje Investors TFI. Z danych publikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy najchętniej wybierają IKZE oferowane przez TFI (dane KNF).

Zanim zdecydujesz gdzie założyć IKZE sprawdź:

  • czy możesz założyć i prowadzić IKZE online,
  • jakie są opłaty za założenie i prowadzenie IKZE,
  • jakie są warunki i koszty wcześniejszej wypłaty oszczędności,
  • jaka jest wysokość minimalnej wpłaty.

Jak działa IKZE

Zakładając IKZE z funduszami deklarujesz, do których funduszy trafi Twoja wpłata. W Investors TFI masz do wyboru 11 produktów o zróżnicowanych strategiach.
Budując swój portfel ustalasz pomiędzy które podzielona zostanie wpłata, przy założeniu, że udział każdego nie może być niższy niż 10%. Jeśli nie wiesz jak wybrać fundusze – przeczytaj nasz artykuł „Czym kierować się przy wyborze funduszy”. Możesz też skorzystać z alokacji według wieku. Twoje oszczędności będą inwestowane w wybrane przez nas subfundusze. Udział każdego z nich będzie się zmieniał w czasie tak, by portfel IKZE był dopasowany do Twojego wieku zgodnie z zasadą, że im bliżej zakończenia kariery zawodowej, tym bardziej ograniczane jest ryzyko inwestycyjne. Swoją decyzję możesz bez opłat zmienić korzystając z Investor Online.

Pamiętaj - oszczędzając na IKZE korzystasz z niższej ołaty za zarządzanie niż jest pobierana przy inwestowaniu poza programami emerytalnymi! 

Kto może oszczędzać na IKZE?

Każdy, kto ukończył 16 lat, przy czym osoby niepełnoletnie mogą wpłacać na IKZE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskały dochód na podstawie umowy o pracę. Na Indywidualnym Koncie Emerytalnym oszczędności można gromadzić wyłącznie samodzielnie. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKZE z współmałżonkiem czy dzieckiem.

 

Jakie są zalety IKZE?

Największą zaletą IKZE jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej. IKZE oferuje preferencje podatkową w momencie wpłaty – wpłacone środki mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania w rocznym zestawieniu PIT. W praktyce wysokość ulgi zależy więc od wysokości naszych zarobków. W przypadku rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem, każdy z współmałżonków posiadający konto IKZE może dokonać odliczenia od podatku.
Ponieważ IKZE w założeniach jest programem długoterminowego i systematycznego oszczędzania, skorzystanie z ulgi wymaga spełnienia dwóch warunków:

  •  wypłata oszczędności powinna zostać zrealizowana po osiągnięciu 65 roku życia;
  •  wpłaty na IKZE powinny być dokonywane przez co najmniej 5 lat kalendarzowych (dowolnych, nie muszą następować po sobie).

Jeśli spełnimy powyższe warunki, wypłacone środki nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki), ale zryczałtowanym podatkiem w wysokości 10%.

Z oszczędności gromadzonych na IKZE można skorzystać w dowolnym momencie. Jeśli zrobisz to pomimo niespełnienia dwóch opisanych wyżej warunków - stracisz prawo do skorzystania preferencji podatkowej. W tym wypadku, wypłata z IKZE będzie zaliczona do Twojego dochodu w danym roku. Oszczędności gromadzone na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego są w pełni prywatne, co oznacza, że są również dziedziczone.

Dużym plusem IKZE mogą być niższe koszty oszczędzania. W Investors TFI oszczędzający na Indywidualnym Koncie Emerytalnym inwestują w jednostki typu I, chrakteryzujące się niższą opłatą za zarządzanie. Jeśli Twój pracodawca prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) lub Pracowniczy Plan Kapitałowy z funduszami Investors – inwestujesz w jednostki typu P, gdzie warunki oszczędzania są jeszcze korzystniejsze.

Oszczędzać na IKZE możesz jednorazowo lub w ratach. Pamiętaj jednak, że aby skorzystać z ulgi podatkowej musisz spełnić opisany powyżej warunek wpłat w dowolnych pięciu latach kalendarzowych. Ustawodawca przewidział roczny limit wpłat na IKZE, który zmienia się co roku. W 2024 roku wynosi on 9 388 zł, a w przypadku samozatrudnionych 14 083 zł.

Zobacz również

Wybór czy konieczność

Dlaczego dodatkowe oszczędzanie na emeryturę staje się koniecznością.

IKE czy IKZE

Sprawdź czym różnią się i jakie korzyści oferują popularne programy długoterminowego oszczędzania

Jak wybrać fundusze na emeryturę

Uniwersalne zasady inwestowania w kontekście oszczędzania na emeryturę.