Fundusze oszczędnościowe | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze oszczędnościowe

Charakteryzują się najniższym ryzykiem w naszej ofercie. Inwestują w papiery dłużne o niższym ryzyku stopy procentowej, czyli na przykład obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

Profil inwestora

Polityka inwestycyjna funduszy powoduje, że są one dobrym wyborem dla inwestorów szukających krótko- i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności lub chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności. Mogą być też dobrym rozwiązaniem dla inwestorów aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

Wyceny funduszy oszczędnościowych

Notowania funduszy z dnia: 2024-06-13
Nazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %
1D6M12M3L
Investor Dochodowykat.AInvestor SFIO2/7 154,15 PLN0,00 %3,44 %7,20 %11,60 %3,17 %0,35 %1,14 %13,52 %21,64 %53,41 %
Investor Oszczędnościowykat.AInvestor FIO2/7 302,03 PLN0,02 %3,83 %8,47 %13,15 %3,28 %0,47 %1,44 %17,82 %32,41 %201,67 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.