Fundusze oszczędnościowe | Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusze oszczędnościowe

Charakteryzują się najniższym ryzykiem w naszej ofercie. Inwestują w papiery dłużne o niższym ryzyku stopy procentowej, czyli na przykład obligacje o zmiennym oprocentowaniu.

Profil inwestora

Polityka inwestycyjna funduszy powoduje, że są one dobrym wyborem dla inwestorów szukających krótko- i średnioterminowej lokaty kapitału o ograniczonej zmienności lub chcących zdywersyfikować portfel inwestycyjny dodając do niego produkt o relatywnie niskiej zmienności. Mogą być też dobrym rozwiązaniem dla inwestorów aktywnie zarządzających portfelem funduszy w okresach gorszej koniunktury na rynkach akcji.

Wyceny funduszy oszczędnościowych

Notowania funduszy z dnia: 2024-02-20
Nazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %
1D6M12M3L
Investor Dochodowykat.AInvestor SFIO2/7 151,68 PLN0,13 %4,03 %9,22 %8,23 %1,52 %0,91 %2,42 %11,89 %20,76 %50,96 %
Investor Oszczędnościowykat.AInvestor FIO2/7 296,45 PLN0,04 %4,74 %10,20 %10,98 %1,37 %0,86 %2,77 %16,52 %31,34 %196,09 %

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Sprawdź, co warto wiedzieć zanim zaczniesz inwestować.