Wyceny jednostek funduszy Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Fundusz akcji o skuteczności potwierdzonej wynikami !

Wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Investors

Wycena na dzień

11.07.2024

Wybierz

Fundusz parasolowy - potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zamiana jednostek między subfunduszami jednego funduszu parasolowego nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. W ofercie Investors TFI dostępne są fundusze Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
Wskaźnik SRRI – wskaźnik ryzyka obrazujący zmienność jednostek uczestnictwa (różnicę między maksymalną i minimalną tygodniową stopą zwrotu w okresie 5 lat). Poziom ryzyka prezentowany jest w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższy poziom ryzyka. Wskaźnik bazuje na historycznych stopach zwrotu, co oznacza, że może się zmieniać. Nie obejmuje też wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusze.
(oznacz gwiazdką fundusze, które Cię interesują)
PorównajNazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %Ulubione
1D12M3L5L
Investor Akcjikat.AInvestor FIO5/7 402,50 PLN-0,74 %18,09 %-6,52 %34,94 %17,00 %3,03 %3,20 %16,05 %98,73 %302,50 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.AInvestor SFIO5/7 155,23 PLN-1,00 %12,96 %-14,98 %17,40 %13,64 %3,15 %4,96 %13,87 %-55,31 %
Investor Akumulacji Kapitałukat.AInvestor SFIO3/7 106,62 PLN0,54 %9,09 %3,01 %2,09 %3,03 %1,70 %1,91 %2,93 %-6,63 %
Investor Bezpiecznego Wzrostukat.AInvestor SFIO2/7 115,63 PLN0,16 %8,78 %12,28 %16,21 %4,47 %0,77 %1,54 %3,95 %-15,69 %
Investor Dochodowykat.AInvestor SFIO2/7 154,83 PLN0,00 %7,08 %12,14 %13,77 %3,63 %0,49 %1,20 %3,13 %21,98 %54,09 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.AInvestor FIO4/7 942,18 PLN0,45 %25,63 %34,38 %98,76 %12,06 %3,24 %4,58 %13,79 %150,78 %842,18 %
Investor Gold Otwartykat.AInvestor SFIO4/7 212,15 PLN1,36 %19,72 %24,52 %44,66 %14,90 %4,48 %3,02 %17,93 %42,97 %112,11 %
Investor Indie i Chinykat.AInvestor SFIO4/7 280,18 PLN0,56 %8,15 %-7,56 %18,64 %9,88 %-0,80 %5,78 %10,59 %60,52 %180,12 %
Investor Niemcykat.AInvestor SFIO5/7 266,47 PLN0,53 %10,33 %1,28 %25,07 %4,81 %-0,21 %0,97 %6,13 %37,71 %166,42 %
Investor Nieruchomości i Budownictwakat.AInvestor SFIO4/791,20 PLN2,13 %7,90 %0,74 %4,41 %1,36 %3,48 %3,84 %2,70 %48,27 %-9,24 %
Investor Nowych Technologiikat.AInvestor SFIO5/7 199,28 PLN-1,61 %11,21 %-14,45 %39,85 %12,01 %3,59 %4,11 %12,37 %182,99 %98,33 %
Investor Obligacjikat.AInvestor FIO3/7 354,05 PLN0,35 %7,53 %-3,05 %2,36 %1,78 %1,20 %1,99 %1,38 %19,58 %254,05 %
Investor Oszczędnościowykat.AInvestor FIO2/7 303,73 PLN0,09 %8,44 %13,95 %18,12 %3,86 %0,66 %1,58 %3,47 %32,84 %203,37 %
Investor PPK 2025kat.AInvestor PPK SFIO3/7 122,33 PLN0,14 %11,72 %10,45 %-5,06 %1,15 %1,93 %5,15 %-22,33 %
Investor PPK 2030kat.AInvestor PPK SFIO3/7 130,81 PLN0,21 %15,75 %15,26 %-7,15 %1,73 %2,54 %7,68 %-30,81 %
Investor PPK 2035kat.AInvestor PPK SFIO3/7 142,72 PLN0,30 %20,63 %20,90 %-9,33 %2,54 %3,11 %10,45 %-42,72 %
Investor PPK 2040kat.AInvestor PPK SFIO4/7 145,98 PLN0,36 %23,18 %24,56 %-10,65 %3,05 %3,68 %11,97 %-45,98 %
Investor PPK 2045kat.AInvestor PPK SFIO4/7 151,16 PLN0,39 %24,95 %26,45 %-11,35 %3,20 %3,77 %12,90 %-51,16 %
Investor PPK 2050kat.AInvestor PPK SFIO4/7 153,33 PLN0,42 %25,96 %28,03 %-11,90 %3,43 %4,04 %13,56 %-53,33 %
Investor PPK 2055kat.AInvestor PPK SFIO4/7 151,97 PLN0,41 %25,87 %27,29 %-11,91 %3,41 %4,04 %13,56 %-51,97 %
Investor PPK 2060kat.AInvestor PPK SFIO4/7 154,83 PLN0,43 %25,49 %26,56 %-11,73 %3,44 %3,98 %13,41 %-54,83 %
Investor PPK 2065kat.AInvestor PPK SFIO4/7 130,15 PLN0,42 %25,07 %30,42 %-11,52 %3,36 %4,00 %13,15 %-30,15 %
Investor Qualitykat.AInvestor SFIO4/7 274,75 PLN-0,15 %22,63 %25,04 %32,93 %13,01 %2,29 %4,17 %13,33 %70,91 %174,70 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.AInvestor SFIO6/783,01 PLN

2022-02-28

-36,04 %-17,01 %-42,57 %-44,41 %-60,37 %-55,74 %-17,01 %-17,01 %-50,71 %-17,01 %
Investor Rynków Wschodzącychkat.AInvestor SFIO4/792,60 PLN0,63 %10,42 %-6,22 %5,58 %7,74 %4,50 %5,10 %9,99 %41,89 %-7,84 %
Investor Surowcowykat.AInvestor SFIO4/784,38 PLN0,23 %2,75 %-10,37 %-1,86 %4,01 %-0,85 %-0,80 %4,68 %--15,58 %
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/782,91 PLN1,10 %21,59 %13,44 %48,88 %15,41 %0,47 %1,98 %16,99 %66,79 %-17,12 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/7 488,18 PLN0,25 %28,14 %24,67 %68,86 %17,11 %2,89 %4,16 %16,93 %106,17 %385,27 %
Investor Turcjakat.AInvestor SFIO6/7 188,72 PLN2,51 %35,03 %116,99 %71,42 %35,54 %4,11 %11,06 %28,47 %2,15 %88,68 %
Investor Valuekat.AInvestor SFIO4/7 102,05 PLN0,88 %16,32 %3,87 %2,16 %8,88 %0,20 %1,96 %10,96 %-2,06 %
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/745,25 PLN0,27 %13,15 %1,59 %21,74 %5,92 %2,01 %2,61 %6,22 %70,88 %352,05 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 885,41 PLN0,25 %17,19 %3,45 %38,84 %8,92 %2,62 %3,14 %9,74 %128,92 %785,41 %
Porównaj /5