Wyceny jednostek funduszy Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Investors

Wycena na dzień

21.09.2023

Wybierz

Fundusz parasolowy - potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zamiana jednostek między subfunduszami jednego funduszu parasolowego nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. W ofercie Investors TFI dostępne są fundusze Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
Wskaźnik SRRI – wskaźnik ryzyka obrazujący zmienność jednostek uczestnictwa (różnicę między maksymalną i minimalną tygodniową stopą zwrotu w okresie 5 lat). Poziom ryzyka prezentowany jest w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższy poziom ryzyka. Wskaźnik bazuje na historycznych stopach zwrotu, co oznacza, że może się zmieniać. Nie obejmuje też wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusze.
(oznacz gwiazdką fundusze, które Cię interesują)
PorównajNazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %Ulubione
1D12M3L5L
Investor Akcjikat.AInvestor FIO5/7 307,34 PLN-2,09 %11,12 %-14,63 %-5,44 %17,11 %-6,53 %-7,12 %5,11 %66,64 %207,34 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.AInvestor SFIO5/7 120,79 PLN-2,74 %8,47 %-24,78 %-12,57 %13,18 %-5,14 %-11,18 %-0,63 %-20,85 %
Investor Akumulacji Kapitałukat.AInvestor SFIO3/798,35 PLN-0,60 %11,85 %-2,93 %-3,97 %10,85 %0,36 %2,22 %5,37 %--1,64 %
Investor Bezpiecznego Wzrostukat.AInvestor SFIO2/7 108,11 PLN-0,02 %9,90 %6,84 %10,90 %7,66 %0,33 %2,21 %4,60 %-8,16 %
Investor Dochodowykat.AInvestor SFIO2/7 146,11 PLN0,01 %9,56 %6,08 %8,13 %6,86 %0,17 %1,55 %3,97 %17,25 %45,41 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.AInvestor FIO4/7 732,23 PLN-1,18 %33,06 %34,04 %53,83 %23,44 %-2,30 %0,24 %15,54 %95,52 %632,23 %
Investor Gold Otwartykat.AInvestor SFIO4/7 174,04 PLN-1,22 %13,40 %-5,88 %35,48 %3,42 %1,54 %-1,57 %-2,65 %14,42 %74,01 %
Investor Indie i Chinykat.AInvestor SFIO4/7 272,30 PLN-1,31 %-9,92 %8,28 %18,34 %-4,00 %6,02 %5,47 %0,66 %66,85 %172,25 %
Investor Niemcykat.AInvestor SFIO5/7 238,54 PLN-1,04 %21,16 %12,76 %4,50 %10,35 %-0,74 %-2,80 %0,35 %30,30 %138,49 %
Investor Nowych Technologiikat.AInvestor SFIO5/7 156,39 PLN-2,55 %9,52 %-19,87 %10,70 %15,51 %-6,50 %-9,24 %1,09 %157,35 %55,64 %
Investor Obligacjikat.AInvestor FIO3/7 333,69 PLN-0,37 %9,66 %-8,63 %0,14 %9,62 %0,72 %2,42 %4,17 %17,37 %233,69 %
Investor Oszczędnościowykat.AInvestor FIO2/7 284,54 PLN-0,06 %10,13 %8,34 %12,72 %7,93 %0,57 %2,18 %4,59 %27,61 %184,20 %
Investor PPK 2025kat.AInvestor PPK SFIO3/7 109,76 PLN-0,50 %14,40 %6,70 %-11,44 %-0,07 %1,81 %7,37 %-9,76 %
Investor PPK 2030kat.AInvestor PPK SFIO3/7 112,66 PLN-0,69 %17,97 %13,27 %-13,19 %-0,48 %1,42 %9,28 %-12,66 %
Investor PPK 2035kat.AInvestor PPK SFIO3/7 117,15 PLN-0,91 %22,15 %19,49 %-14,89 %-1,12 %0,97 %11,69 %-17,15 %
Investor PPK 2040kat.AInvestor PPK SFIO4/7 117,15 PLN-1,02 %23,20 %21,20 %-15,51 %-1,26 %0,88 %12,26 %-17,15 %
Investor PPK 2045kat.AInvestor PPK SFIO4/7 119,30 PLN-1,10 %25,14 %23,69 %-16,27 %-1,43 %0,68 %13,30 %-19,30 %
Investor PPK 2050kat.AInvestor PPK SFIO4/7 119,83 PLN-1,17 %25,82 %24,40 %-16,67 %-1,54 %0,60 %13,54 %-19,83 %
Investor PPK 2055kat.AInvestor PPK SFIO4/7 118,86 PLN-1,17 %25,78 %23,58 %-16,90 %-1,57 %0,63 %13,69 %-18,86 %
Investor PPK 2060kat.AInvestor PPK SFIO4/7 121,20 PLN-1,19 %24,67 %22,88 %-16,14 %-1,63 %0,38 %13,29 %-21,20 %
Investor PPK 2065kat.AInvestor PPK SFIO4/7 102,38 PLN-1,20 %22,93 %--15,57 %-1,59 %0,39 %12,42 %-2,38 %
Investor Qualitykat.AInvestor SFIO4/7 218,63 PLN-1,79 %19,55 %38,43 %57,01 %13,27 %-1,71 %-0,95 %6,34 %38,58 %118,59 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.AInvestor SFIO6/783,01 PLN

2022-02-28

-36,04 %-17,01 %-42,57 %-44,41 %-60,37 %-55,74 %-17,01 %-17,01 %-50,71 %-17,01 %
Investor Rynków Wschodzącychkat.AInvestor SFIO4/782,71 PLN-1,71 %-1,20 %-1,61 %5,11 %1,27 %1,48 %-2,88 %3,65 %33,15 %-17,68 %
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwakat.AInvestor SFIO4/784,88 PLN-1,41 %-6,22 %19,15 %8,95 %0,87 %3,36 %1,68 %2,39 %40,83 %-15,52 %
Investor Surowcowykat.AInvestor SFIO4/785,81 PLN-0,61 %9,19 %7,76 %6,12 %10,06 %2,34 %5,13 %11,31 %--14,15 %
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/765,00 PLN-1,56 %22,99 %4,65 %9,72 %13,58 %-4,19 %-0,61 %7,08 %32,03 %-35,02 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/7 375,14 PLN-0,74 %30,50 %22,98 %31,77 %22,53 %-2,75 %3,37 %13,22 %64,07 %272,90 %
Investor Turcjakat.AInvestor SFIO6/7 169,72 PLN2,62 %43,57 %110,41 %78,31 %0,52 %5,50 %30,63 %8,95 %-14,25 %69,69 %
Investor Valuekat.AInvestor SFIO4/787,79 PLN-1,16 %0,50 %-11,18 %-8,73 %1,20 %-0,24 %0,65 %-0,06 %--12,20 %
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/739,62 PLN-0,65 %14,31 %-7,62 %9,06 %12,43 %-0,73 %0,61 %7,14 %59,44 %295,80 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 730,18 PLN-1,08 %17,03 %-6,60 %15,21 %13,81 %-2,30 %-1,46 %8,05 %105,53 %630,18 %
Porównaj /5