Wyceny jednostek funduszy Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Investors

Wybierz

Fundusz parasolowy - potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zamiana jednostek między subfunduszami jednego funduszu parasolowego nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. W ofercie Investors TFI dostępne są fundusze Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
Wskaźnik SRRI – wskaźnik ryzyka obrazujący zmienność jednostek uczestnictwa (różnicę między maksymalną i minimalną tygodniową stopą zwrotu w okresie 5 lat). Poziom ryzyka prezentowany jest w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższy poziom ryzyka. Wskaźnik bazuje na historycznych stopach zwrotu, co oznacza, że może się zmieniać. Nie obejmuje też wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusze.
(oznacz gwiazdką fundusze, które Cię interesują)
PorównajNazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %Ulubione
1D12M3L5L
Investor Akcjikat.AInvestor FIO5/7 326,34 PLN1,41 %6,64 %5,55 %1,44 %24,35 %8,15 %13,70 %14,19 %92,72 %226,34 %
Investor Akcji Rynków Wschodzącychkat.AInvestor SFIO4/779,10 PLN0,58 %-2,63 %7,36 %-9,41 %1,45 %1,01 %-1,12 %-0,57 %--20,86 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.AInvestor SFIO5/7 134,20 PLN1,37 %10,97 %-5,66 %-0,73 %25,75 %8,60 %13,61 %15,37 %-34,27 %
Investor Akumulacji Kapitałukat.AInvestor SFIO3/795,72 PLN0,45 %10,37 %-4,45 %-6,46 %7,89 %0,99 %4,62 %7,39 %--4,27 %
Investor BRICkat.AInvestor SFIO4/781,62 PLN0,43 %-4,01 %7,58 %-3,37 %-0,06 %0,68 %-2,11 %-1,52 %29,31 %-18,77 %
Investor Bezpiecznego Wzrostukat.AInvestor SFIO2/7 105,58 PLN0,14 %8,57 %5,84 %8,74 %5,14 %0,74 %2,58 %6,97 %-5,63 %
Investor Dochodowykat.AInvestor SFIO2/7 143,56 PLN0,11 %8,22 %4,69 %6,47 %5,00 %0,97 %2,70 %7,87 %15,71 %42,87 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.AInvestor FIO4/7 706,08 PLN1,57 %16,45 %37,14 %47,52 %19,03 %4,08 %11,47 %17,10 %92,25 %606,08 %
Investor Gold Otwartykat.AInvestor SFIO4/7 180,38 PLN0,35 %6,16 %4,67 %27,60 %7,18 %-1,62 %6,92 %8,06 %9,28 %80,34 %
Investor Indie i Chinykat.AInvestor SFIO4/7 259,22 PLN0,19 %-8,56 %17,36 %3,40 %-8,61 %-2,30 %-8,44 %-10,52 %48,10 %159,17 %
Investor Niemcykat.AInvestor SFIO5/7 243,41 PLN0,34 %7,96 %20,42 %2,93 %12,60 %-0,62 %0,27 %8,15 %22,01 %143,36 %
Investor Nowych Technologiikat.AInvestor SFIO5/7 172,29 PLN1,60 %6,35 %0,46 %27,75 %27,25 %10,88 %14,77 %16,56 %203,54 %71,47 %
Investor Obligacjikat.AInvestor FIO3/7 325,82 PLN0,34 %9,90 %-9,73 %-1,81 %7,03 %0,44 %4,04 %6,88 %13,58 %225,82 %
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Pluskat.AInvestor SFIO3/787,96 PLN0,39 %1,75 %-11,51 %-10,02 %1,39 %0,47 %0,57 %0,85 %--12,03 %
Investor Oszczędnościowykat.AInvestor FIO2/7 277,99 PLN0,10 %8,42 %7,35 %10,66 %5,45 %0,72 %2,92 %7,32 %25,57 %177,66 %
Investor PPK 2025kat.AInvestor PPK SFIO3/7 106,56 PLN0,67 %9,40 %4,76 %-8,19 %1,17 %4,70 %8,69 %-6,56 %
Investor PPK 2030kat.AInvestor PPK SFIO3/7 109,03 PLN0,96 %9,77 %11,52 %-9,54 %1,41 %5,50 %9,50 %-9,03 %
Investor PPK 2035kat.AInvestor PPK SFIO3/7 112,90 PLN1,29 %9,76 %17,52 %-10,72 %1,60 %6,31 %10,28 %-12,90 %
Investor PPK 2040kat.AInvestor PPK SFIO3/7 112,78 PLN1,40 %10,35 %19,56 %-11,20 %1,72 %6,54 %10,53 %-12,78 %
Investor PPK 2045kat.AInvestor PPK SFIO4/7 114,65 PLN1,53 %10,61 %21,73 %-11,73 %1,77 %6,84 %10,67 %-14,65 %
Investor PPK 2050kat.AInvestor PPK SFIO4/7 115,12 PLN1,59 %10,82 %22,51 %-12,08 %1,80 %7,01 %10,88 %-15,12 %
Investor PPK 2055kat.AInvestor PPK SFIO4/7 114,14 PLN1,61 %10,45 %21,74 %-12,25 %1,83 %7,13 %11,06 %-14,14 %
Investor PPK 2060kat.AInvestor PPK SFIO4/7 116,70 PLN1,62 %9,96 %21,39 %-11,82 %1,81 %6,86 %10,61 %-16,70 %
Investor PPK 2065kat.AInvestor PPK SFIO4/798,77 PLN1,57 %9,67 %--11,49 %1,84 %6,11 %10,26 %--1,23 %
Investor Qualitykat.AInvestor SFIO4/7 215,86 PLN0,84 %10,78 %49,08 %39,91 %11,84 %1,07 %7,36 %6,38 %25,98 %115,82 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.AInvestor SFIO6/783,01 PLN

2022-02-28

-36,04 %-17,01 %-42,57 %-44,41 %-60,37 %-55,74 %-17,01 %-17,01 %-50,71 %-17,01 %
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwakat.AInvestor SFIO4/783,43 PLN0,00 %-10,09 %14,44 %7,87 %-0,86 %-1,18 %-3,74 %-5,05 %32,68 %-16,97 %
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/762,81 PLN1,19 %11,82 %9,88 %10,08 %9,75 %-0,29 %2,00 %7,81 %35,16 %-37,21 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/7 354,32 PLN1,19 %12,86 %26,89 %25,53 %15,73 %1,26 %7,19 %13,40 %76,10 %252,21 %
Investor Turcjakat.AInvestor SFIO6/7 141,80 PLN0,37 %48,05 %47,28 %7,25 %-16,02 %2,03 %-15,52 %-9,96 %-40,53 %41,77 %
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/738,85 PLN0,78 %9,65 %-4,64 %8,10 %10,24 %1,57 %5,83 %8,88 %61,20 %288,11 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 724,73 PLN1,12 %9,66 %2,28 %16,48 %12,96 %2,38 %7,26 %10,29 %113,36 %624,73 %
Porównaj /5