Wyceny jednostek funduszy Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu

Fundusz akcji o skuteczności potwierdzonej wynikami !

Wyceny jednostek uczestnictwa funduszy Investors

Wycena na dzień

12.04.2024

Wybierz

Fundusz parasolowy - potoczna nazwa funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, z których każdy może stosować inną politykę inwestycyjną. Zamiana jednostek między subfunduszami jednego funduszu parasolowego nie skutkuje koniecznością odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. W ofercie Investors TFI dostępne są fundusze Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.
Wskaźnik SRRI – wskaźnik ryzyka obrazujący zmienność jednostek uczestnictwa (różnicę między maksymalną i minimalną tygodniową stopą zwrotu w okresie 5 lat). Poziom ryzyka prezentowany jest w skali od 1 do 7, gdzie 7 oznacza najwyższy poziom ryzyka. Wskaźnik bazuje na historycznych stopach zwrotu, co oznacza, że może się zmieniać. Nie obejmuje też wszystkich czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w fundusze.
(oznacz gwiazdką fundusze, które Cię interesują)
PorównajNazwa funduszuParasolPoziom ryzykaWartośćstopa zwrotu w %Ulubione
1D12M3L5L
Investor Akcjikat.AInvestor FIO5/7 383,08 PLN-1,78 %30,32 %-8,98 %32,03 %11,36 %-1,19 %10,95 %24,49 %87,94 %283,08 %
Investor Akcji Spółek Wzrostowychkat.AInvestor SFIO5/7 144,78 PLN-2,10 %19,15 %-17,82 %13,23 %5,99 %-2,81 %6,32 %18,68 %-44,85 %
Investor Akumulacji Kapitałukat.AInvestor SFIO3/7 104,80 PLN0,17 %11,91 %1,84 %1,21 %1,28 %-0,28 %0,90 %6,69 %-4,81 %
Investor Bezpiecznego Wzrostukat.AInvestor SFIO2/7 113,82 PLN-0,05 %9,24 %10,24 %15,48 %2,84 %0,49 %2,27 %5,28 %-13,88 %
Investor Dochodowykat.AInvestor SFIO2/7 153,04 PLN0,03 %8,22 %9,27 %13,01 %2,43 %0,43 %1,90 %4,44 %21,48 %52,31 %
Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostukat.AInvestor FIO4/7 896,07 PLN-0,54 %37,48 %37,96 %93,58 %6,58 %1,03 %8,38 %22,34 %133,53 %796,07 %
Investor Gold Otwartykat.AInvestor SFIO4/7 210,96 PLN2,44 %13,73 %26,82 %55,35 %14,25 %10,68 %15,44 %24,35 %48,73 %110,92 %
Investor Indie i Chinykat.AInvestor SFIO4/7 263,54 PLN-0,51 %-3,34 %-10,24 %7,68 %3,35 %0,94 %3,15 %-3,16 %56,58 %163,49 %
Investor Niemcykat.AInvestor SFIO5/7 264,94 PLN0,39 %8,82 %2,87 %24,99 %4,21 %0,94 %5,60 %11,79 %40,15 %164,89 %
Investor Nieruchomości i Budownictwakat.AInvestor SFIO4/788,29 PLN0,52 %4,89 %6,49 %5,17 %-1,88 %-0,36 %-1,14 %6,14 %52,57 %-12,13 %
Investor Nowych Technologiikat.AInvestor SFIO5/7 187,25 PLN-2,18 %22,23 %-16,36 %39,16 %5,24 %-2,24 %5,90 %18,35 %161,74 %86,36 %
Investor Obligacjikat.AInvestor FIO3/7 348,21 PLN0,31 %8,62 %-5,66 %2,75 %0,10 %-0,52 %-0,48 %4,44 %20,09 %248,21 %
Investor Oszczędnościowykat.AInvestor FIO2/7 299,17 PLN0,05 %9,09 %11,81 %17,34 %2,30 %0,49 %1,88 %4,91 %32,05 %198,81 %
Investor PPK 2025kat.AInvestor PPK SFIO3/7 119,84 PLN-0,14 %15,93 %10,22 %-2,92 %0,12 %2,88 %8,93 %-19,84 %
Investor PPK 2030kat.AInvestor PPK SFIO3/7 127,23 PLN-0,27 %21,31 %16,77 %-4,22 %0,33 %4,61 %12,55 %-27,23 %
Investor PPK 2035kat.AInvestor PPK SFIO3/7 137,75 PLN-0,48 %27,85 %24,10 %-5,52 %0,51 %6,49 %17,01 %-37,75 %
Investor PPK 2040kat.AInvestor PPK SFIO4/7 139,95 PLN-0,60 %30,34 %27,30 %-6,08 %0,57 %7,22 %18,90 %-39,95 %
Investor PPK 2045kat.AInvestor PPK SFIO4/7 144,72 PLN-0,65 %33,00 %30,10 %-6,61 %0,65 %7,97 %20,64 %-44,72 %
Investor PPK 2050kat.AInvestor PPK SFIO4/7 146,33 PLN-0,71 %34,12 %31,43 %-6,79 %0,65 %8,25 %21,56 %-46,33 %
Investor PPK 2055kat.AInvestor PPK SFIO4/7 145,04 PLN-0,70 %34,23 %30,80 %-6,80 %0,69 %8,25 %21,49 %-45,04 %
Investor PPK 2060kat.AInvestor PPK SFIO4/7 147,88 PLN-0,68 %33,76 %30,13 %-6,72 %0,64 %8,16 %21,40 %-47,88 %
Investor PPK 2065kat.AInvestor PPK SFIO4/7 124,33 PLN-0,65 %32,39 %24,37 %-6,53 %1,01 %7,93 %20,86 %-24,33 %
Investor Qualitykat.AInvestor SFIO4/7 261,51 PLN-0,85 %24,78 %27,86 %46,73 %7,57 %-1,95 %7,38 %18,44 %71,99 %161,46 %
Investor Rosja (w likwidacji)kat.AInvestor SFIO6/783,01 PLN

2022-02-28

-36,04 %-17,01 %-42,57 %-44,41 %-60,37 %-55,74 %-17,01 %-17,01 %-50,71 %-17,01 %
Investor Rynków Wschodzącychkat.AInvestor SFIO4/787,41 PLN-0,79 %5,59 %-11,02 %0,34 %1,70 %-0,05 %3,00 %5,12 %43,06 %-13,01 %
Investor Surowcowykat.AInvestor SFIO4/786,10 PLN1,22 %8,38 %-6,59 %-0,13 %6,13 %5,71 %6,96 %3,09 %--13,86 %
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/780,44 PLN-1,06 %29,30 %13,09 %47,57 %11,97 %1,30 %13,46 %25,02 %60,85 %-19,58 %
Investor Top Małych i Średnich Spółekkat.AInvestor FIO4/7 467,22 PLN-0,32 %35,72 %23,91 %65,46 %12,09 %2,19 %12,04 %25,49 %82,86 %364,43 %
Investor Turcjakat.AInvestor SFIO6/7 170,68 PLN0,44 %7,10 %94,68 %63,78 %22,58 %11,79 %14,65 %0,87 %1,43 %70,65 %
Investor Valuekat.AInvestor SFIO4/799,15 PLN-0,94 %12,63 %0,83 %1,25 %5,78 %1,32 %8,23 %14,39 %--0,84 %
Investor Zabezpieczenia Emerytalnegokat.AInvestor FIO3/743,99 PLN-0,25 %17,59 %-1,24 %21,12 %2,97 %-0,23 %3,19 %11,11 %68,03 %339,46 %
Investor Zrównoważonykat.AInvestor FIO4/7 853,53 PLN-0,58 %24,22 %0,84 %37,71 %5,00 %-0,21 %5,76 %16,98 %120,37 %753,53 %
Porównaj /5