Oszczędzaj systematycznie

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Dlaczego warto oszczędzać systematycznie?

Inwestując systematycznie nawet niewielkie kwoty minimalizujemy ryzyko „wejścia na górce”, a spadki na rynkach tworzą okazję do tańszego zakupu. Taka strategia ogranicza ryzyko inwestycji, a swoje atuty najbardziej uwidacznia podczas podwyższonej zmienności, kiedy emocjonalnych impulsów nie brakuje.

Większość inwestorów chce minimalizować ryzyko, równocześnie maksymalizując zyski. O ile jest to w większości innych strategii niemożliwe, to systematyczne inwestowanie nawet małych kwot (szczególnie w aktywa o większej zmienności i długoterminowym potencjale, na przykład akcje) może wymiernie zmniejszyć ryzyko, przy utrzymaniu sporego potencjału wzrostowego.

Wspomnieliśmy, że strategia systematycznych inwestycji nawet małych kwot uwypukla swoje zalety podczas okresów o podwyższonej zmienności rynkowej. Dlaczego? Aby zobrazować tę zaletę systematyczności, posłużymy się trzema hipotetycznymi przykładami, które choć upraszczając, dobrze przedstawiają najważniejsze zalety systematycznych wpłat.

Przykład 1: Rynek zmienny

W tym wypadku, po początkowych spadkach rynek dość szybko się odbija, jednak dzięki systematycznym wpłatom, osiągamy większy zysk, a wartość naszej inwestycji „odbija się” szybciej.


Dzieje się tak, ponieważ przy systematycznym oszczędzaniu, inwestujemy również po i w trakcie spadków, przez co względem jednorazowej wpłaty, kupiliśmy po niższej cenie.

Przykład 2: Rynek zmienny z dłuższym spadkiem

W tej sytuacji różnica pomiędzy strategią systematycznych wpłat, a jednorazową wpłatą jest jeszcze większa. Spowodowane jest to pozostawaniem rynku przez relatywnie długi czas na niskich poziomach, co dla systematycznego inwestora tworzy świetną okazję do zakupu przecenionych aktywów.

Innymi słowy, systematyczny inwestor jeszcze większą część kapitału niż w przykładzie pierwszym ulokował po spadkach (kupił po niskich cenach), przez co różnica wyraźnie się zwiększa.

Przykład 3: Rynek rosnący

W przypadku rosnącego rynku, przy wpłatach regularnych zgromadzimy mniej, ponieważ kupujemy po coraz wyższych cenach.

Niezależnie jednak od sposobu inwestycji, na tym rynku osiągnęliśmy zysk.

Podsumowując:

  • Inwestowanie systematyczne zakłada podział docelowej inwestycji na części i ich regularne wpłaty. Podobnie, jeśli nie mamy zgromadzonego dużego kapitału, regularne inwestowanie pozwala na jego stopniowe budowanie.

  • Inwestowanie systematyczne szczególnie uwidocznia swoje zalety w okresach podwyższonej zmienności na rynkach. Przy oszczędzaniu systematycznym ograniczamy ryzyko „inwestycji na górce”

  • Systematyczne inwestowanie (szczególnie w aktywa o większej zmienności i długoterminowym potencjale – np.: akcje) może wymiernie zmniejszyć ryzyko, przy utrzymaniu sporego potencjału wzrostowego.

Udostępnij, jesli spodobał Ci się nasz artykuł!

Zobacz również

Wszystko o inwestowaniu

Co powieneś wiedzieć przed wyborem inwestycji.

Kategorie funduszy

Jakie są główne typy funduszy i czym się charakteryzują.

Jak zainwestować

Sprawdź jak najłatwiej zainwestować w fundusze Investors.