Strategie funduszy akcji

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Strategie funduszy akcji

Fundusze akcji to jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania. W swojej konstrukcji są to zazwyczaj dość intuicyjne produkty. Powierzone przez klientów pieniądze inwestują w grupę spółek (lub instrumenty dające ekspozycję na dane spółki) wybranych przez zarządzającego. Z drugiej jednak strony, ze względu na mnogość firm, ich stopień rozwoju, wielkość, czy rejon działania, fundusze akcji w oferują inwestorom wiele różnych strategii. 

 

Wartość akcji notowanych na wszystkich giełdach świata to około 100 bilionów (jedynka i dwanaście zer) dolarów. Na tak dużym rynku są różnego rodzaju spółki – duże, małe, z różnych krajów czy branż. Nic więc dziwnego, że część funduszy akcji chce wyróżnić się ograniczając kategorie spółek, w które inwestuje.

Stosując obrazową (acz oczywiście bardzo uproszczoną) analogię można porównać zarządzającego funduszem do decydenta w firmie medialnej – może zaoferować widzom tradycyjny kanał telewizyjny, w którym znajdzie się zarówno film, program informacyjny, jak i dokument lub zdecydować się na kanał tematyczny. W tym pierwszym przypadku wybiera najlepsze treści z różnych segmentów rynku. W tym drugim – musi wyszukiwać perełki w danej kategorii.

W przypadku funduszy akcji te, które nie zawężają swojej polityki inwestycyjnej nazywamy uniwersalnymi. W praktyce nie inwestują one oczywiście na całym świecie, ograniczając się zwykle do giełd krajów rozwiniętych. W ich portfelach można jednak znaleźć spółki z różnych państw i reprezentujących różne sektory.

Fundusze chcące wyróżnić się na tle uniwersalnych możemy w uproszczeniu podzielić na trzy grupy:

  • geograficzne,
  • tematyczne/sektorowe,
  • bazujące na jakimś określonym czynniku.

Fundusze geograficzne

Geografia to dość intuicyjny wyróżnik. Związany jest oczywiście z krajem lub rejonem, na którym skoncentrowany jest fundusz. Zgodnie z tą zasadą, fundusz akcji polskich większość lub całość aktywów inwestuje w naszym kraju, a fundusz akcji rynków wschodzących – w krajach zaliczanych do emerging markets.

Fundusze Investors z tej grupy to:

Fundusze tematyczne/sektorowe

Tu wyróżnikiem funduszu może być to, że inwestuje on na przykład tylko w spółki medyczne lub biotechnologiczne. Można też nieco poszerzyć grono interesujących zarządzającego spółek określając temat, z którym powinny być związane. Są to na przykład nowe technologie. W portfelu takiego funduszu mogą znaleźć się zarówno spółka, która oferuje roboty do operacji chirurgicznych na odległość, jak i producent mikroprocesorów czy samochodów autonomicznych.

Tematy określane przez zarządzającego mogą być też bardziej ogólne – np. makrotrendy (takim trendem jest starzenie się społeczeństwa) czy zmiany klimatyczne.

Fundusze Investors z tej grupy to:

Fundusze bazujące na określonym czynniku

W języku angielskim określa się je mianem factor-based. W tej kategorii mieści się inwestowanie we wzrost (growth), wartość (value) czy jakość (quality). Spółki pasujące do danego kryterium mogą być z różnych branż i krajów. Powinny charakteryzować się natomiast określoną cechą, czyli na przykład atrakcyjną wyceną, szybkim wzrostem lub siłą rynkową.

W naszej ofercie do tej grupy zaliczyć mozna:

Udostępnij, jesli spodobał Ci się nasz artykuł!

Zobacz również

Kategorie funduszy

Jakie są główne typy funduszy i czym się charakteryzują.

Jak wybrać fundusze na emeryturę

Uniwersalne zasady inwestycji w kontekście oszczędzania na emeryturę.

Obligacje - tylko jakie?

Czym różnią się fundusze oszczędnościowe i obligacji.