Zarządzający funduszami Investors TFI

Menu główne

Jarosław Niedzielewski

Dyrektor Departamentu Inwestycji

Piotr Dziadek

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycyjnych

Maciej Chudzik

Zarządzający funduszami

Grzegorz Czekaj

Zarządzający funduszami

Maciej Kołodziejczyk

Zarządzający funduszami

Łukasz Hejak

Zarządzający funduszami

Tomasz Piotrowski

Zarządzający funduszami

Mikołąj Stępniewski

Zarządzający funduszami

Michał Wiernicki

Zarządzający funduszami