Zarządzający funduszami Investors TFI

Menu główne

Funduszami Investors zarzadza zespół wysokiej klasy specjalistów, z których większość od lat jest związana z naszą firmą. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie rynkowe powodują, że nasze fundusze od lat są nagradzane za osiągane wyniki inwestycyjne. 

Jarosław Niedzielewski

Dyrektor Departamentu Inwestycji

Piotr Dziadek

Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycyjnych

Maciej Chudzik

Zarządzający funduszami

Grzegorz Czekaj

Zarządzający funduszami

Maciej Kołodziejczyk

Zarządzający funduszami

Łukasz Hejak

Zarządzający funduszami

Tomasz Piotrowski

Zarządzający funduszami

Mikołąj Stępniewski

Zarządzający funduszami

Michał Wiernicki

Zarządzający funduszami