Poznaj Investors TFI

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investors TFI

Odpowiedzialnie i efektywnie zarządzamy powierzonymi nam pieniędzmi.

dane na 30.12.2023 r.

Inwestuj z najlepszymi


Dla wielu klientów fundusze inwestycyjne to narzędzie długoterminowego inwestowania kapitału. My również myślimy długofalowo. Dbamy o to, aby utrzymywać długoterminową ponadprzeciętną efektywność subfunduszy Investors równie mocno, jak o to, aby zmienność wyceny była adekwatna do klasy funduszu. 

Rzeczpospolita, Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Analizy Online w ostatnich latach wielokrotnie uznawały Investors TFI za najlepszą krajową firmę zarządzającą funduszami.

 

Sprawdź nasze nagrody

 

Szeroka gama strategii inwestycyjnych

Nasi klienci mają różne potrzeby. Część z nich potrzebuje znaleźć sposób na krótkoterminowe zagospodarowanie nadwyżki finansowej. Inni chcą zainwestować pieniądze przeznaczone na edukację dzieci lub na emeryturę. Są wreszcie tacy, którzy chcą znaleźć wiarygodnego partnera efektywnie zarządzającego funduszami akcyjnymi inwestującymi na giełdach nie tylko w Polsce, ale również w Europie Zachodniej, USA, Azji czy Ameryce Południowej.

Fundusze Investors to rozwiązania o zróżnicowanym profilu dochodu i ryzyka. W naszej ofercie są zarówno produkty dla osób szukających możliwości krótkoterminowego zagospodarowania nadwyżki finansowej, jak i pozwalające zbudować dobrze zdywersyfikowany długoterminowy portfel inwestycyjny bazujący na funduszach akcji czy metali szlachetnych.

Poznaj nasze fundusze

Zarządzamy programami emerytalnymi

Ważną częścią naszej działalności są Pracownicze Programy Emerytalne i Pracownicze Plany Kapitałowe (PPE i PPK) – prowadzimy ich ponad 1500. Z naszych usług korzystają zarówno największe krajowe przedsiębiorstwa i korporacje międzynarodowe, jak i mniejsze firmy rodzinne.

Sprawdź ofertę dla firm

Stabilny zespół zarządzających

Funduszami Investors zarządza zespół wysokiej klasy specjalistów od lat związanych z Investors TFI. Ich wiedza i wieloletnie doświadczenie rynkowe docenione zostały przez niezależnych specjalistów, którzy wielokrotnie nagradzali nasze fundusze za osiągane wyniki inwestycyjne.

Strategia większości funduszy Investors bazuje na selekcji, czyli wyszukiwaniu do portfeli najlepszych inwestycji, bez względu na udział danej spółki w indeksach giełdowych, czy też jej rozpoznawalność. Od wielu lat uzupełniamy portfele inwestycyjne o papiery wartościowe firm notowanych na giełdach zagranicznych. Dzięki temu możemy między innymi inwestować w branże i sektory, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie.

Takie podejście wymaga dużej wiedzy i doświadczenia wszystkich członków zespołu zarządzającego oraz doskonałej współpracy między nimi.

Poznaj naszych zarządzających