Fundusz czy lokata

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Fundusz czy lokata

Jeśli podjęliśmy (słuszną) decyzję o rozpoczęciu oszczędzania, zazwyczaj pierwszym dylematem jest wybór formy lokowania nadwyżek finansowych. Jednymi z najpopularniejszych form oszczędzania w Polsce są lokaty oraz inwestycje kapitałowe, na czele z funduszami inwestycyjnymi. Czym się lokaty i fundusze i jakie korzyści oferują?

Lokata bankowa jest jedną z najpopularniejszych form oszczędzania w Polsce. W praktyce oznacza ona umowę z bankiem, w której za powierzone na ustalony okres środki otrzymamy odsetki. Zasadę wyliczania odsetek (oprocentowanie) powinniśmy poznać w momencie zawarcia umowy. Zazwyczaj, jeśli chcemy wycofać pieniądze przed upływem ustalonego czasu lokaty, tracimy prawo do całości lub części odsetek.

Zaletą lokaty bankowej jest więc fakt, że z góry znamy zysk, jaki osiągniemy. Dodatkowym plusem lokaty jest fakt, że jeśli założyłeś/założyłaś ją jako osoba fizyczna, jest objęta ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) do równowartości 100 000 euro. Oznacza to, że nawet, jeśli bank popadłby w jakieś tarapaty, BFG zwróci Ci oszczędności do równowartości 100 000 euro. 

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania. W przypadku zdecydowanej większości działających w Polsce funduszy nie musimy deklarować czasu inwestycji, a środki możemy wypłacać i wpłacać zależnie od naszych preferencji, możliwości i potrzeb. W ten sposób działają wszystkie fundusze otwarte Investors. Fundusze oferują również paletę różnych strategii (do najczęstszych należą: fundusze dłużne, akcyjne czy mieszane). Więcej o różnych strategiach funduszy przeczytasz tutaj.
Decydując się na zainwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszu, w praktyce wpłacasz środki do większej puli, która jest inwestowana w celu zwiększenia wartości kapitału. W zależności od aktualnej wyceny portfela inwestycji funduszu, wartość jednostki uczestnictwa może wzrosnąć lub spaść. Z tego powodu, w przeciwieństwie do lokat, fundusze nie mogą zagwarantować zysku. Z drugiej strony, udana inwestycja może przynieść zwrot dużo większy od bankowej lokaty.

W Polsce funduszami inwestycyjnymi zarządzają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) – czyli wyspecjalizowane w zarządzaniu aktywami instytucje finansowe. By prowadzić działalność potrzebują one zgody Komisji Nadzoru Finansowego. 

Fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną. Oznacza to, że fundusz jest odrębnym podmiotem od zarządzającego nim TFI. W praktyce oznacza to, że nawet w przypadku kłopotów finansowych Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, środki zgromadzone w funduszach pozostają poza zasięgiem wierzycieli TFI. By zagwarantować rozdzielność majątku funduszu i zarządzającego nim TFI, majątek funduszu przechowuje depozytariusz, którym najczęściej jest jeden z działających w Polsce banków. Depozytariusz kontroluje też, czy zarządzanie aktywami funduszu, w szczególności przestrzeganie limitów zaangażowania i obciążenia funduszu kosztami, jak również wycena aktywów netto funduszu odbywają się zgodnie z prawem oraz statutem funduszu.

Fundusz

 • Możliwość wypłaty środków w dowolnym momencie (w przypadku funduszy otwartych Investors, zlecenia przyjmujemy w każdym dniu sesyjnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie).
 • Różne strategie inwestycyjne pozwalające na osiągnięcie większego zysku niż na lokatach, jednak przy ryzyku spadku wyceny.
 • Fundusz posiada oddzielną osobowość prawną od instytucji zarządzającej.
 • Fundusz rozliczy za Ciebie podatek od zysków kapitałowych. O tym jak działa podatek od zysków kapitałowych i jak w ramach funduszy możesz go uniknąć, przeczytasz w często zadawanych pytaniach, w zakładce fundusze parasolowe. 
 • Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem. Zapoznaj się z opisem czynników ryzyka przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Lokata

 • Umowa na czas określony, wcześniejsza wypłata środków wiąże się z kosztami
 • Zdefiniowany zysk z lokaty, przy założeniu spełnienia warunków w umowie.
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje ochronę środków do równowartości 100 000 euro.
 • Bank rozliczy za Ciebie podatek od dochodów kapitałowych.

Co zatem wybrać?

Podobnie jak przy innych decyzjach inwestycyjnych, kluczem do sukcesu jest określenie celu oszczędzania, okresu w którym planujemy utrzymywać inwestycję, profilu ryzyka (na jaką zmienność naszej inwestycji jesteśmy w stanie sobie pozwolić) oraz dywersyfikacja. O ile każdy z nas ma osobiste podejście do ryzyka, o tyle zasada dywersyfikacji powinna być jednym z priorytetów zdecydowanej większości oszczędzających.

Warto rozważyć więc dywersyfikację inwestycji również z poziomu wyboru lokat czy funduszy. Lokaty można traktować jako najbezpieczniejszą formę oszczędzania z którą jako Polacy jesteśmy najbardziej zaznajomieni. Jeśli jednak posiadamy dłuższy horyzont inwestycyjny i jesteśmy w stanie ponieść ryzyko w celu wykorzystania potencjału zysku większego od lokat bankowych warto zastanowić się nad funduszami inwestycyjnymi.

Pamiętaj o ryzyku

Inwestowanie, w tym w fundusze inwestycyjne, wiąże się z ryzykiem. Twoim zadaniem jako inwestora nie jest całkowite wyeliminowanie ryzyka, ale zarządzanie nim i minimalizowanie go do akceptowalnego poziomu. Zrozum ryzyo, zarządzaj nim i minimalizuj do akceptowalnego poziomu. Przed podjęciem zainwestowaniem w fundusze zapoznaj się z Prospektem Informacyjnym i Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Podsumowując:

Fundusze inwestycyjne są rozwiązaniem wartym rozważenia gdy:

 • inwestujesz nadwyżki finansowe,
 • chcesz mieć możliwość osiągania wyższych zysków, ale akceptujesz związane z tym ryzyko,
 • zależy Ci na stałym dostępie do pieniędzy, które możesz wypłacić każdego dnia bez zrywania lokaty,
 • chcesz zdywersyfikować swoje oszczędności.

Wybierz lokatę gdy:

 • nie akceptujesz żadnego ryzyka związanego z inwestowaniem,
 • chcesz dokładnie wiedzieć, ile zarobisz,
 • odkładasz pieniądze, które mogą być Ci potrzebne w każdej chwili.

Udostępnij, jesli spodobał Ci się nasz artykuł!

Zobacz również

Zanim zaczniesz

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem inwestowania.

Kategorie funduszy

Jakie są główne typy funduszy i czym się charakteryzują.

Oszczędzaj systematycznie

Zalety systematycznego oszczędzania - inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zbudować duży kapitał.