Magia procentu składanego

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

„Procent składany to ósmy cud świata” – choć autor tego cytatu jest nie znany (często jest przypisywany Albertowi Einstainowi, lecz nie zostało to potwierdzone), to zdanie to bardzo dobrze obrazuje wyjątkową siłę długoterminowej kapitalizacji zysków.

Jeśli zainwestujesz daną sumę z rocznym zyskiem wynoszącym 10%, to po pięciu latach wartość Twoich oszczędności zwiększy się nie o 50%, a o 60%. Po pięćdziesięciu latach zysk wyniesie …11639%. Tak wysokie zyski długoterminowych inwestorów umożliwia właśnie procent składany.

Im dłuższy okres oszczędzania, tym procent składany ma większy wpływ na wartość zgromadzonych środków. Aby zrozumieć działanie kapitalizacji, przez co i procentu składanego posłużymy się prostym przykładem. Załóżmy, że inwestujemy 100 zł w fundusz przynoszący 10% rocznego zwrotu (to świetny wynik, trzeba jednak pamiętać, że inwestycje o wysokim potencjale wzrostu charakteryzuje również wyższe ryzyko). Po roku oszczędzania mamy 110 zł. W kolejnym roku choć stopa zwrotu nadal wynosi 10%, to my zarabiamy już 11 zł (10% ze 110 zł). Po piątym roku oszczędzania mamy już zgromadzone 161 zł. Oznacza to, że w kolejnym roku nasze oszczędności znów powiększą się o 10%, tylko tym razem zwiększy to wartość naszych oszczędności o 16,1 zł. Porównując to z pierwotną inwestycją (100 zł) daje to stopę zwrotu w wysokości 16,1%.

Z powodu wykładniczo rosnących długoterminowych zwrotów decyzja o wczesnym rozpoczęciu oszczędzania stawia potencjalnego inwestora w bardzo korzystnej pozycji. Im wcześniej zdecydujemy się oszczędzać, tym dłużej (i silniej) będzie na nas oddziaływała magia procentu składanego.

Załóżmy bardziej realne, 8-procentowe roczne zwroty z inwestycji – taki właśnie średnioroczny zwrot w ponad 25-letniej historii osiągnął w przybliżeniu Investor Zrównoważony1 (pamiętajmy średnioroczny wzrost to coś innego od zwykłej średniej arytmetycznej rocznych zwrotów. W kalkulacji średniorocznej stopy zwrotu bierze się pod uwagę, że do odrobienia 20% spadku, fundusz musi zarobić więcej niż 20%).

Załóżmy też dwóch inwestorów – Anię odkładającą 5 tys. zł rocznie (roczny limit wpłat na IKE to 23,4 tys. zł, a na IKZE 9,3 tys. zł) od 25 roku życia i Tomasza, inwestującego 10 tys. zł co roku od 40 urodzin. Oboje oszczędzają do 65. roku życia. Oznacza to, że Ania wpłaciła łącznie 200 tys. zł, a Tomasz 250 tys. zł. Oboje osiągali tą samą roczną stopę zwrotu, a Ania łącznie wpłaciła mniej niż Tomasz. Wydawałoby się więc, że jej oszczędności w momencie zakończenia aktywności zawodowej będą niższe. Procent składany nagradza jednak systematyczność – stan oszczędności Ani to 1,4 mln zł (!), a Tomasza 800 tys. zł.

Wspomnieliśmy wcześniej o wykładniczo rosnących zwrotach długoterminowych inwestorów. Można to zauważyć również na przykładzie Ani i Tomasza. Przejawia się to w stopniowym zwiększaniem się nachylenia linii zgromadzonych środków widocznym na wykresie. Im więcej lat mija, tym krzywa jest coraz bardziej stroma, co oznacza coraz szybszy wzrost dochodowości inwestycji.

Oczywiście, w realnym świecie nie osiągamy co roku zysku w wysokości 8%. W niektórych latach z pewnością przydarzą się też straty. Możemy się ich obawiać, lub próbować unikać, jednak pamiętajmy również, że inwestycje z założenia powinny być długoterminowe – tak właśnie jest w PPE, IKE czy IKZE.

Ponadto, o ile nie ma złotego środka pozwalającego na zysk bez ryzyka, to najprostszym i często najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ryzyka straty z inwestycji jest właśnie długi horyzont inwestycyjny. Potwierdzają to również dane2 – historycznie w ciągu 25 lat istnienia Investor Zrównoważony inwestując na 3 miesiące mieliśmy 67% szansy na uzyskanie zysku. Wśród inwestorów utrzymujących inwestycję 3 lata prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku wynosiło już 83%. Jeśli zdecydowaliśmy utrzymywać inwestycję co najmniej przez 8 lat, bez względu na moment kupna i sprzedaży 100% wpłat osiągnęło zysk.

Pamiętaj - historyczne wyniki nie gwarantują oczywiście osiągnięcia podobnych w przyszłości.

1 Dane na 31.03.2023 r. historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

2 Dane na 31.12.2022 r.

 

Podsumowując

  • Procent składany, to czynnik znacząco wpływający na wartość inwestycji.
  • Im dłuższy okres oszczędzania, tym procent składany ma większy wpływ na wartość zgromadzonych środków

Zobacz również

Powiększ emeryturę

Zbuduj dodatkowy kapitał z IKE/IKZE i oszczędź na podatkach.

Oszczędzaj systematycznie

Inwestuj regularnie nawet małe kwoty by zebrać duży kapitał.

Zanim zaczniesz

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem inwestowania.