Investors TFI wśród najlepszych zarządzających PPK

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Investors TFI wśród najlepszych zarządzających PPK

Investors TFI znalazło się w trójce najlepszych firm zarządzających Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w rankingu Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet.

W rankingu gazety uplasowaliśmy się na trzecim miejscu. Autorzy zestawienia zwracają jednak uwagę na niewielkie różnice między średnim wynikiem funduszy PPK w 2023 r. wypracowanym przez firmy zarządzające, które zajęły miejsca na podium - wszystkie trzy osiągnęły średnią stopę zwrotu w przedziale 29-30% (więcej na stronie parkiet.com).

Dobre wyniki funduszy PPK Investors TFI dostrzegły również Analizy Online. W zestawieniu podsumowującym 2023 r. znaleźliśmy się na drugim miejscu (więcej na stronie analizy.pl)

Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi jest naszą silną stroną. Nasz zespół od ponad dwudziestu lat zarządza Pracowniczymi Programami Emerytalnymi, a od 2019 roku także Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Łącznie ponad 1600 pracodawców powierzyło Investors TFI zarządzanie długoterminowymi oszczędnościami pracowników. Zaufały nam zarówno duże przedsiębiorstwa i międzynarodowe korporacje, jak i małe i średnie firmy prywatne.