Zainwestuj w liderów

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Co czyni spółkę atrakcyjną dla inwestorów? Pierwszą nasuwającą się odpowiedzią jest wzrost generowanych zysków. Choć można oczywiście znaleźć także inne powody (na przykład pomysł lub technologia, które co prawda obecnie nie przynoszą jeszcze zysku, ale mają duży potencjał generowania go w przyszłości), to wynik finansowy jest jednym z  podstawowych parametrów, które analizuje każdy inwestor.

Nawet w dobrze zarządzanej spółce na wysokość zysków może jednak wpłynąć wiele czynników zewnętrznych (na przykład pojawienie się silnej konkurencji, czy globalna dekoniunktura), na które nie ma ona wpływu. Są jednak firmy, które są zdecydowanie mniej podatne na ich wpływ. Co o tym decyduje?

Siła rynkowa zwiększa wartość spółki

Jeśli popatrzymy na produkty lub usługi, z których korzystamy na co dzień, to zauważmy, że część z nich możemy łatwo zastąpić konkurencyjnymi (np. produkty spożywcze), a w przypadku części z nich jest to zdecydowanie trudniejsze, a nasz wybór jest mocno ograniczony (np. przewoźnik kolejowy). Widać więc, że są spółki, które łatwiej mogą dyktować ceny, a z ich produktów lub usług zdecydowanie trudniej zrezygnować. Dysponują one dużą siłą rynkową – mają zdolność do utrzymywania lub zwiększania wypracowywanych marż dzięki lojalności klientów (mniej lub bardziej dobrowolnej). Co wpływa na siłę rynkową? Co pozwala firmom dyktować ceny?

Ograniczona konkurencja

To pierwsze, co przychodzi nam do głowy. Wspomniany powyżej przykład linii kolejowych to nie jedyny obszar o ograniczonej konkurencji. Jeśli popatrzymy na przykład na karty płatnicze lub kredytowe, z których korzystamy na co dzień, to widać, że obok nazwy banku jest tam najczęściej logotyp jednej z dwóch organizacji obsługujących rynek globalny.

W świecie finansów są trzy najważniejsze agencje ratingowe oceniające między innymi wiarygodność obligacji emitowanych przez kraje i przedsiębiorstwa. Na większości komputerów w Polsce i na świecie zainstalowany jest system operacyjny jednej firmy. Ograniczona konkurencja w danej branży lub obszarze rynku w naturalny sposób ułatwia firmom dyktowanie ceny.

Siła marki

To również dość intuicyjna przewaga. Na świecie mamy wiele firm produkujących telefony komórkowe, jednak tylko niewielu z nich udaje się uzyskiwać ponadprzeciętne marże. Choć mamy do wyboru szereg różnych marek odzieży, to za produkty niektórych jesteśmy w stanie zapłacić zdecydowanie więcej. Najlepszym chyba przykładem są jednak producenci towarów luksusowych – tu siła marki pozwala ustalać cenę nawet kilkadziesiąt razy wyższą niż średnia analogicznych towarów mniej renomowanych marek.

Unikalne zasoby

Być może tego czynnika budującego siłę rynkową firmy nie dostrzegamy tak, jak siły marki, ale również jest on powszechny. Najwięksi producenci farmaceutyków po wynalezieniu nowego leku przez lata mają zapewnioną ochronę patentową pozwalającą ustalać jego cenę. Wykorzystanie zaawansowanych technologii zapewnia tajwańskiej firmie ponad pięćdziesięcioprocentowy udział w światowym rynku półprzewodników. Oceniany jako najbardziej skuteczny algorytm wyszukiwania zapewnia z kolei amerykańskiej firmie dominację na rynku wyszukiwarek internetowych. Widać wiec wyraźnie, że unikalne zasoby są w stanie zapewnić dużą siłę rynkową.

Wysokie koszty zmiany dostawców

Tu już przykłady nie nasuwają się same. Wyobraźmy sobie jednak, że prowadzimy firmę będącą obecnym na wielu dużych rynkach producentem kartonów papierowych. Przy ich produkcji wykorzystujemy kupowany od zewnętrznego dostawcy klej. Koszt tego zakupu to ułamek wartości naszych kosztów produkcji, ale od jakości kleju zależy jakość kartonów. Nawet jeśli producent kleju podniesie cenę o 30%, nasza skłonność do zmiany dostawcy będzie niska. Po podwyżce klej nadal będzie odpowiadał za ułamek kosztów, a ryzyko związane ze zmianą dostawcy jest duże. Analogicznie – prowadząc sieć nowoczesnych szpitali wykorzystujących roboty chirurgiczne możemy co prawda skorzystać z robotów innej firmy, ale wiązałoby się to z koniecznością przeszkolenia wszystkich chirurgów. To również ograniczy skłonność do zmiany.

"Najważniejszą rzeczą w ocenie przedsiębiorstwa jest analiza jego zdolności do dyktowania ceny."

Warren Buffett

Investor Quality - fundusz spółek z siłą rynkową

Jak widać, siła rynkowa zapewnia firmom dużą zdolność do dyktowania ceny. W wielu wypadkach ogranicza także negatywne skutki dekoniunktury gospodarczej. W spółki z dużą siłą rynkową inwestuje właśnie Investor Quality. W portfelu funduszu mogą być takie spółki jak między innymi globalni operatorzy kart płatniczych, spółka będąca właścicielem linii kolejowej łączącej USA z Meksykiem, producent zaawansowanych robotów medycznych, czy właściciel szeregu luksusowych marek w segmentach odzieży, biżuterii czy perfum. Zarządzający funduszem wyszukuje najatrakcyjniejsze firmy na giełdach w USA i Europie Zachodniej.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji i spółek z dużą siłą rynkową,
  • akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w akcje.

 

Zobacz stronę funduszu

Informacje o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.