Złoto jako lokata kapitału

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

"Złoto jest walutą. Jest wciąż, biorąc wszystko pod uwagę, najważniejszą z walut. Żaden papierowy pieniądz, włączając dolara, nie może mu się równać."

Allan Greenspan, były prezes Zarządu Rezerwy Federalnej USA

Warto inwestować w złoto

Od tysięcy lat złoto jest symbolem bogactwa i władzy, przedmiotem pożądania, natchnieniem artystów, powodem wojen. Cóż czyni kruszec tak wartościowym? Po pierwsze, jego właściwości fizyczne i chemiczne. Złoto jest najbardziej ciągliwym i kowalnym metalem, który dodatkowo nie rdzewieje i zachowuje wyraźny połysk. Jest też jednym z najmniej reaktywnych pierwiastków, dzięki czemu jest na przykład odporne na działanie kwasów. Cechy te powodują, że łatwo poddaje się obróbce na zawsze utrzymując atrakcyjny wygląd. Po drugie – jego zasoby są mocno ograniczone. Gdyby zebrać całe zasoby kruszcu pozyskane od początku dziejów i przetopić w jedną bryłę uzyskalibyśmy sześcian o boku 22 metrów.

Rzadkość występowania oraz właściwości chemiczne i fizyczne wpływają na wartość kruszcu. A co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów? Dlaczego warto inwestować w złoto? Poniżej prezentujemy najważniejsze przesłanki przemawiające za dodaniem złota do portfela inwestycyjnego. 

Przechowywanie wartości

Podaż złota jest ograniczona. Nie można jej zwiększyć na życzenie, jak dzieje się to w przypadku dodruku pieniądza. Do tej pory wydobyto około 187,2 tys. ton złota, a roczne wydobycie to około 3,4 tys. ton. Właśnie ze względu na ograniczoną podaż kruszec w dłuższym terminie uważany jest za jedną z najlepszych metod zabezpieczenia wartości przez inflacją lub dewaluacją.

Czy wiesz, że

  • Cena samochodu Ford T w 1918 roku wynosiła 360 dolarów, co w przeliczeniu dawało 17,5 uncji złota. W 2020 roku cena samochodu Ford Mustang FastBack wynosi 26 396 dolarów, czyli 16,5 uncji złota.
  • W ciągu ostatnich 50 lat cena piwa na Oktoberfest (liczona w euro/markach niemieckich) wzrosła niemal 50-krotnie. W tym samym czasie cena piwa wyrażona w złocie spadła o blisko połowę.

Ubezpieczenie portfela

Historia dowodzi, że cena złota kształtuje się niezależnie od wyceny innych klas aktywów finansowych. Złoto jest też jedynym z niewielu rodzajów inwestycji, która nie ma ryzyka
niewypłacalności czy bankructwa. Z tego powodu kruszec traktowany jest jako „bezpieczna przystań” dla inwestorów, a zachowanie jego kursu wyróżnia się na plus na tle innych
aktywów finansowych szczególnie w trakcie zawirowań na rynkach finansowych.

Czy wiesz, że

  • w trakcie większości ostatnich kryzysów finansowych złoto zyskiwało na wartości. Działo się tak zarówno w czasie, gdy rynki finansowe załamały się po ataku terrorystycznym na World Trade Centre w 2001, czy upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers w 2008 r.

 

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Złoto jako inwestycja sprawdza się nie tylko w okresach kryzysów gospodarczych lub załamania na rynkach finansowych. Licząc od 1971, czyli od załamania standardu złota, do 31 czerwca 2020 r. kruszec wyceniany w dolarze amerykańskim przyniósł średniorocznie zysk w wysokości ponad 8,3%. Dlatego złoto lub fundusz złota jest cennym składnikiem dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Warto też zauważyć, że złoto szczególnie dobrze zachowuje się w okresie niskich realnych stóp procentowych, a z takim zjawiskiem mamy do czynienia w 2020 r.

Czy wiesz, że

  • w ciągu ostatnich 15 lat (licząc do końca 2022 r.) złoto było jedną z klas aktywów, która zapewniła inwestorom najwyższy zysk.

 

 

Podsumowując, złoto lub fundusz złota jest cennym składnikiem dobrze zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Warto też zauważyć, że złoto zwykle dobrze zachowuje się w okresie niskich realnych (tzn. uwzględniających inflację) stóp procentowych.

Jak inwestować w złoto - fundusz a sztabka

  • W Investor Gold Otwarty inwestujesz dowolne kwoty, nie mniej niż 50 złotych. Inwestycja w złoto fizyczne wiąże się z koniecznością zainwestowania znaczących kwot. Koszt 1 gr złota rośnie wraz ze spadkiem wagi kupowanej sztabki, czyli im mniej inwestujesz w fizyczne złoto, tym większa jest strata na początku inwestycji.
  • Dziś inwestujesz, a jutro chcesz wycofać pieniądze? Przy umarzaniu jednostek uczestnictwa nie pobieramy żadnych opłat. Różnica pomiędzy ceną sprzedaży i zakupu sztabki może wynieść nawet 10-15%, czyli gdy ją otrzymasz, od razu jest warta mniej niż za nią zapłaciłeś.
  • Investor Gold Otwarty stosuje zabezpieczenie ryzyka walutowego. Zmiana wartości złotówki nie wpływa na wyniki inwestycji. Inwestycja w złoto fizyczne wiąże się z ryzykiem walutowym. Zysk wynikający ze wzrostu notowań złota w USD może zostać stracony w wyniku umocnienia PLN względem USD.

Jak inwestować w złoto - wybierz Investor Gold Otwarty!

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów:

  • chcących uczestniczyć w zyskach ze wzrostu wyceny metali szlachetnych (w tym przede wszystkim złota) oraz ze wzrostu wartości akcji emitentów, których przychody lub zyski pochodzą głównie z eksploracji, wydobycia lub przetwarzania kruszcu, 
  • chcących zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny korzystając z potencjału złota jako długoterminowej inwestycji przechowującej wartość.

 

Zobacz stronę funduszu

Informacje o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.