Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO luty 2022

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO luty 2022

Uprzejmie informujemy, że 14 lutego 2022 roku nastąpiła aktualizacja Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Szczegółowy wykaz zmian w Prospekcie znajdą Państwo w poniższym załączniku:

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Zaktualizowany Prospekt Informacyjny Investor Parasol FIO został opublikowany na stronie investors.pl