Aktualizajca Prospektów Informacyjnych

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Aktualizajca Prospektów Informacyjnych

Aktualizajca Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO i Investor Parasol SFIO

Uprzejmie informujemy, że 17 października 2023 roku nastąpiła aktualizacja Prospektów Informacyjnych Investor Parasol FIO oraz Investor Parasol SFIO.

Szczegółowy wykaz zmian w Prospektach znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol FIO

Wykaz zmian Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO

Zaktualizowane Prospekty Informacyjne funduszy Investors zostały opublikowane na stronie investors.pl