Decyzja o likwidacji Investor Rosja

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Decyzja o likwidacji Investor Rosja

2 maja 2022 r. Investors TFI S.A., działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2.2. Statutu Funduszu w związku z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2021 r. poz. 605 z późn. zm.) („Ustawa”), podjęło decyzję o likwidacji subfunduszu Investor Rosja, subfunduszu Investor Parasol SFIO.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Ogłoszenie o likwidacji Investor Rosja